Тричленен състав на Върховния касационен съд остави в сила решение на Военно-апелативния съд по делото срещу бившия министър Николай Ненчев. Решението не подлежи на обжалване.

Подсъдимите Венислав Цанов и Николай Ненчев са признати за невиновни за това, че в качеството им на лица, заемащи отговорно служебно положение и длъжностни лица - директор на Дирекция "Инвестиции в отбраната" към Министерството на отбраната (МО) и министър на отбраната, Цанов като извършител и Ненчев като подбудител, са извършили в съизвършителство престъпление по служба, изразяващо се в неизпълнение на служебни задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за МО - престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК, поради което ги е оправдал.

Според съда по казуса не са налице настъпили значителни вредни последици. Държавното обвинение бе приело, че на военното министерство са причинени вреди в размер на 259 773,78 лв., платени на "Интендантско обслужване" ЕАД, изразяващи се в разликата в ценовите предложения на "Лортън" и Интендантско обслужване.

 Според върховните съдии е факт, че "Лортън" ЕООД са предложили оферта с най-ниска цена, но е и безспорно установено, че са се отказали от участие в процедурата. Разликата в цените не може да бъде приета като нанесена вреда на военното министерство от възложителя, тъй като определянето на "Интендантски обслужване" ЕАД за изпълнител по обществената поръчка е станало при спазване на нормите на ЗОП .