Няма да има закриване, вливане или обединяване на районни съдилища. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) се отказа да прилага който и да е от разработените модели за реформа на съдебната карта, предаде Lex News.

Основният мотив за това е липсата на каквато и да е подкрепа от законодателната, изпълнителната и местната власт, от професионални организации, адвокати, нотариуси и др. при проведените обществени обсъждания това лято за пилотното въвеждане на някои от моделите.

През май т.г. СК на ВСС предприе първи стъпки към прекрояване на съдебната карта. Тогава кадровиците откриха процедура за реорганизация на няколко районни съдилища от три съдебни района, като идеята беше да бъдат "разиграни" различни варианти за реформата им - някои от тях да бъдат изцяло закрити, а други обединени.

Първият съд е от района на Стара Загора. Идеята е да бъде закрит районният съд в Гълъбово, а приемник да стане съдът в Раднево.

Второто пилотно предложение се отнасяше до районните съдилища в Тополовград и Елхово, които се намират в Ямболския съдебен район. В този случай ВСС обсъди няколко варианта за реформа - или РС-Тополовград да се влее в съда в Елхово, или пък да бъде обединен с РС-Харманли. Проблемът е, че община Тополовград е в Хасковска област, а съдът е в района на Ямбол.

Третият съд е от Добричкия район. Тук идеята беше районният съд в Каварна да се обедини със съда в Балчик.

А четвъртото предложение беше районните съдилища в Трявна и Дряново да станат териториални отделения към РС-Габрово.

Заради това ВСС проведе редица обществени обсъждания и в нито едно от тях не срещна подкрепа от всички институции и хора, извън съдебната власт.

По повод резултатите от дискусиите, председателят на ВАС Георги Чолаков заяви днес: "За да има реформа на съдебната карта, са необходими задълбочени обсъждания и подкрепа от всички останали власти. Не съществуваме сами за себе си. Апелирам към останалите две власти, защото това не е само наш проблем. Съдебната реформа е неизбежна, но трябва да се направи след консенсус на всички нива, защото тя рефлектира върху държавността и достъпа на гражданите до правосъдие".

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков, който се включи в заседанието на СК на ВСС именно по въпроса за съдебната карта, заяви, че дебатът за съдебната реформа не трябва да се ограничава само във ВСС.

По думите му една от причините да няма подкрепа за нито един от моделите е, защото дискусията беше затворена в съдебната система и не се разбираше достатъчно добре, че това не е въпрос за зачеркване на един или друг съд, а има отношение към много дълбоки реформи в страната - административно-териториалното деление, дълбоки демографски проблеми, данните от последното преброяване и други процеси, които излизат.

"Ясно е какво не може да се направи - не може просто да се определи нова съдебна карта и да се определи този или онзи модел. Трябва да видим какво може да се направи на база на докладите, така че в рамките на съществуващата система да се изравни натовареността, като това може да стане със законодателни промени и това да бъде достатъчно ефективно", каза Зарков.

И допълни: "Докато страната ни намери онази политическа стабилност, полезната част от работата ни ще бъде да идентифицираме онези законодателни промени, които да направят така, че ситуацията да стане по-търпима, защото в много съдилища е нетърпима".