Върховният касационен съд върна за втори път на Апелативния съд във Варна делото срещу лидера на "Воля" Веселин Марешки и Красимира Колева за изнудването на бизнесмена Асен Миланов преди 9 години, съобщиха от съда.

Двамата са обвинени за това, че в периода от 9 октомври до 16 ноември 2014 г. с цел да принудят бизнесмена Асен Миланов да им заплаща всеки месец сумата от 10 хиляди лева, го заплашили с увреждане на имущество - разрушаване на стопанисваното от него заведение, и с друго противозаконно действие с тежки последици за него - създаване на пречки и преустановяване на търговската дейност на заведението, като деянието е придружено с унищожаване и повреждане на имущество, извършено е от две лица, и са причинени значителни вреди в размер на 14 838,37 лева.

През 2017 г. окръжните магистрати във Варна признаха двамата подсъдими за невинни. Делото стигна до Апелативния съд, който през 2020 г. отмени решението на първата инстанция. Марешки и Колева бяха признати за виновни по повдигнатото им обвинение, като лидерът на "Воля" бе осъден на 4 години "лишаване от свобода" ефективно и глоба в размер на 8000 лева. Наказанието на Колева бе от 3 години и половина затвор и глоба от 6000 лева. Красимира Колева бе оправдана по първоначално повдигнатото ѝ обвинение целта на упражнената принуда да е била Асен Миланов да поеме имуществено задължение към нея – да ѝ заплаща ежемесечно сумата от 10 000 лв.

 

Година по-късно делото стигна до ВКС, но върховните съдии го върнаха за ново разглеждане от Апелативния съд във Варна. 

В началото на миналата година за втори път Апелативният съд постанови осъдителни ефективни присъди и сега върховните съдии за втори път връщат делото.

 

Според тричленния състав на ВКС поради необсъждане на цялостния доказателствен материал в неговата логическа връзка и съвкупност, за някои от приетите от въззивния съд факти е невъзможно да се проследи тяхната доказателствена обоснованост.

"Не е изпълнено от страна на Варненския апелативен съд задължението му, като последен съд по фактите, да отрази в мотивите на съдебния си акт доказателствената обезпеченост на всички свои фактически констатации, за да може касационната инстанция да проследи и се произнесе по правилността на процеса на формиране на вътрешното му убеждение. Налице са и фактически изводи на съда, изведени в противоречие с доказателствата по делото", пишат от ВКС.

Касационният състав констатира редица противоречия и неясноти, допуснати от апелативния съд в мотивите към новата присъда, които също се явяват пречка за пълноценното проследяване на действителната му воля по фактите и правото, което освен, че затруднява инстанционната проверка, води и до нарушаване ефективното упражняване правото на защита на подсъдимите лица.

Върховните съдии приемат също, че въззивният съд не е отговорил на редица възражения, направени от защитата, а относно коментара на някои от възраженията на защитата на подсъдимия констатират, че част от доводите на въззивния съд не почиват на правилното разбиране на закона.