Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Административния съд София-град, с което беше потвърден конфликт на интереси, установен от Антикорупционната комисия при бившия заместник-министър на икономиката и бивш член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ Александър Манолев.

Върховните магистрати са върнали делото за ново разглеждане, съобщиха от съда.

Основният мотив на касационната инстанция е, че в мотивите си първоинстанционният съд буквално е повторил тезата на Антикорупционната комисия, че Манолев е бил е в конфилкт на интереси, защото е оказал влияние на други органи и лица в частен интерес на свързано с него лице, във връзка с мониторинга по изпълнение на договора за отпускане на финансова помощ, свързан с функционирането на обект "Жилищна сграда - къща за гости", намираща сe в Сандански.

„Бланкетното посочване, че бившият заместник-министър е „имал възможност за оказване на влияние, което се доказвало от последващите действия на контролните органи“ не представлява собствен извод на съда, а отделно от това не става ясно и кои точно са тези „всички възможности за упражняване на влияние върху структурни звена в Държавен фонд “Земеделие“ и в частност спрямо Регионалния технически инспекторат при Областна Дирекция - Благоевград на ДФ“Земеделие“ от страна на Манолев", пише в решението на съда.

Тримата върховни съдии указват на новия състав на Софийския административен съд при решаване на делото да анализират всички факти и обстоятелства от значение за спора, включително възраженията на страните в процеса.