Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Върховна касационна прокуратура да извърши проверки за придобити недвижими имоти от председателя на антикорупционната комисия Пламен Георгиев, от сина на Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба - Боби Сарафов и от съпругата на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд - Елисавета Панова по реда на Закона за съдебната власт, съобщиха от държавното обвинение.

Поводът за разпореждането на главния прокурор са множеството публикации в медиите.

По материалите, касаещи Пламен Георгиев Димитров – твърдения за невярно деклариране на обстоятелства във връзка с придобит от него и съпругата му недвижим имот - апартамент в София, както и твърдения за недоказаност на произхода на средствата за закупуването на този имот, Върховна касационна прокуратура възлага на териториалната дирекция на НАП-София да извърши данъчни проверки на Георгиев и съпругата му за определяне на задълженията им по ЗДДФЛ във връзка със съответствия между декларираните и/или получени доходи от лицата и имущественото им състояние в периода 2013 г. - 2018 г.; изисква нотариалния акт за жилището, придобито от Пламен Димитров и съпругата му, описано в публикациите, а по реда на Закона за нотариусите и нотариалната дейност - и копие от нотариалното дело за тази сделка; изисква от банката - ипотекарен кредитор, цялата информация по кредитирането на покупко-продажбата.

По материалите, касаещи сина на директора на НСлС, както и самият Борислав Сарафов - твърдения за това, че 21-годишният Боби Сарафов е придобил през 2018 г. и 2019 г. недвижими имоти на значителна стойност, без ясен произход на средствата за закупуването им, както и за това, че директорът на НСлС Борислав Сарафов не е обявил притежаването на такива суми в декларациите си пред Инспектората към ВСС - Върховна касационна прокуратура изпраща медийните публикации по компетентност на Антикорупционната комисия. Освен това възлага на НАП-София да извърши ревизия на сина на Борислав Сарафов за определяне на задълженията по ЗДДФЛ във връзка със съответствия между декларираните и/или получени доходи от лицето и имущественото му състояние в периода 2015 г. - 2018 г.

По материалите, касаещи придобиване на недвижим имот от търговско дружество с едноличен собственик на капитала съпругата на председателя на ВКС Елисавета Панова - твърдения за нарушения във връзка със закупуването от „ГАНЕВА 2000“ ЕООД на апартамент в гр. София, ул. „Елемаг“, в жилищна сграда ЕЛЕМАГ ДИПЛОМАТ, закупен от дружество „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“, както и по материалите с твърдения за конфликт на интереси на председателя на ВКС Лозан Панов (постъпил сигнал), Върховна касационна прокуратура изпраща медийните публикации, ведно със сигнала, по компетентност на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши проверки за конфликт на интереси. Освен това се възлага на НАП-София да извърши данъчна проверка за установяване на факти и обстоятелства във връзка с придобиването и ползването на имот, описан в медийните публикации от „Ганева 2000“ ЕООД. В рамките на данъчната проверка се разпорежда да се установи произхода на средствата за закупуване на имота, начина на ползването му, както и спазването на данъчното законодателство във връзка с тази сделка.