Свителства за съдимост българските граждани вече ще могат да получават независимо в кой град на страната се намират. До момента този документ можеше да бъде издаден от съда в града по местоживеене или в града, където лицето е родено. Ограничението отпада също и за осъдени и реабилитирани.

Новите услуги, които Министерството на правосъдието предоставя, стават след обединението и разширението на системата "съдебен статус", обяви министърът на правосъдието Крум Зарков.

За целта ще бъдат обединени данните от 113 съдилища и централното бюро за съдимост. Новите функции са реализирани по проект с евросредства в размер на близо 1.4 млн лева по ОП "Добро управление".

С електронен подпис или с ПИК на НАП също по електронен път ще може да се получи такова свидетелство. Плащането на услугата също е електронно. Тези свидетелства са с QR код, който верифицира истинността на документа.