Сметната палата изпрати на прокуратурата окончателния одитен доклад за извършения одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. за наличие на данни за престъпление.

Заедно с доклада са изпратени и одитните доказателства към него. Уведомени са Държавна агенция "Национална сигурност" и Националната следствена служба, съобщиха от Сметната палата.

Поради образувано досъдебно производство и на основание чл. 58 ал. 3 от Закона за Сметната палата, данни от одитния доклад не могат да се огласяват до приключването на наказателно производство. Затова одитният доклад ще бъде публикуван на интернет страницата на институцията веднага след приключването на наказателното производство.

Одитът бе възложен на Сметната палата с Решение от 25.02.2021 г. на 44-то Народно събрание. Във връзка с това председателят на Народното събрание бе уведомен, че приетият окончателен доклад ще бъде предоставен в парламента след приключването на наказателното производство и едва тогава ще има правна възможност да бъде разгледан, припомнят от Сметната палата.

Одитният доклад е изпратен също на изпълнителните директори на "Монтажи" ЕАД и на "Държавна консолидационна компания" ЕАД за изпълнение на препоръките на Сметната палата.

Сметната палата провери "Монтажи" заради отпуснатите през 2018 г. от Министерски съвет 500 млн. лв. за ремонт на 416 язовира. Година по-късно "Държавната консолидационна компания"(ДКК) ЕАД  възложи ремонтните дейности на своето дъщерно дружество "Монтажи" ЕАД, като за тази цел предостави отпуснатите за целта 500 млн. лв. от държавния бюджет, а още една година по-късно - на 25 юни 2021 г., инвестиционният проект бе приет от експертния съвет на ДКК.

"Единственото сторено в последните 3 години на тема язовири е: изхарчени 500 млн. лева, ремонтирани 10, признат за законен само 1", заяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова по време на миналия парламентарен контрол на зададен въпрос относно основен ремонт и реконструкция на язовир Пилашево-3.

"Кражбите в язовирите спряха. Ако ще се правят ремонти, а някои вече са наложителни, те ще се правят прозрачно, за парите, които струват и няма да се краде", отсече тя.

От парламентарната трибуна тя изрази надежда, че прокуратурата ще забърза досъдебното производство, за да има обвинителен акт и внасянето му в съда срещу виновните лица за това безхаберие.