ПГ "БСП за България" иска Сметната палата да извърши одит на държавното дружество "Монтажи" ЕАД. Това обяви на брифинг в парламента Румен Гечев от ПГ "БСП за България".

За целта от левицата предлагат на Народното събрание да приеме проект на решение за възлагане на Сметната палата на одит за съответствие при сключване и изпълнението на договори по Закона за обществени поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода 1 януари 2017 г. и 31 декември 2020 г., съобщи Гечев.

Депутатът припомни, че през 2018 г. с решение на Министерски съвет са били отпуснати 500 млн. лв. за спешен ремонт на язовири. По думите му за целта с посочените средства е бил увеличен капиталът на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, а в решението на кабинета, изрично е бил разписан ремонтът на 416 язовира.

По думите му по-късно е станало ясно, че "Държавна консолидационна компания" ЕАД е възложила от своя страна ремонтните дейности на своето дъщерно дружество: "Монтажи" ЕАД, като за целта е била предоставена и отпуснатите с решение на правителството средства в размер на 500 млн. лв.

"Неясно остава формата на възлагане към "Монтажи" ЕАД, която е била използвана от Държавната консолидационна компания", коментира Гечев.

От левицата поставиха следните въпроси: направена ли е преценка дали дружеството има технически капацитет и нужния човешки ресурс за извършване на ремонтните дейности, дали ползва подизъплнители за тези дейности, както и по какъв критерий се извършва изборът на подизпълнителите.

"Това може да се окаже един от венците на предизборната корупция на управляващите", коментира депутатът. Гечев допълни, че част от тези средства изобщо не се вижда да са усвоени, тъй като някъде въобще и не са започвани ремонти.

Това е поредната атака на БСП към държавно дружество с презумция за възможни корупциионни практики при възлагане на обществени поръчки. Преди дни депутатите от левицата поискаха одит от Сметната палата и на държавното дружство "Автомагистрали". В тази връзка от левицата поисаха и законадателна промяна в Закона за обществените поръчки, по-специално в чл. 14, в който изрично да се регламентира, че възлагането на дадена обществена поръчка може да става, само тогава, когато съответната фирма има капацитета да извърши 90 на сто от дейността. Управляващото мнозинство в парлемента обаче отхвърли предложението на БСП.