България бързо да приеме законодателни промени, с които да се въведе процедура за правно признаване на промяната на пола - за това призова Комитетът на министрите на Съвета на Европа, съобщи юридическото издание lex.bg.

Становището на органа, който следи за изпълнението на решенията Европейския съд по правата на човека, е следствие не само от нееднократното осъждане на държавата ни в Страсбург, но и на тълкувателното решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд. С него върховните съдии на практика сложиха край на възможността транссексуалните да променят юридически пола си.

"Представителите на министрите отбелязаха с дълбоко съжаление, че макар в продължение на много години признаването на промяна на пола да е било редовно допускано в националната съдебна практика, неотдавнашното тълкувателно решение на Върховния касационен съд от февруари 2023 г., основано на решение на Конституционния съд от октомври 2021 г., е направило практически невъзможно за транссексуалните лица да получат правно признаване на промяна на пола в България; и че тези развития значително засилват състоянието на несигурност спрямо засегнатите лица и биха могли да доведат до други подобни нарушения", се посочва в документа, разпространен от Съвета на Европа.

Министрите подчертават, че бързото разработване и приемане на законодателни мерки, предвиждащи съобразена с Конвенцията процедура за правно признаване на промяна на пола, изглежда от първостепенно значение, за да се преустанови настоящото положение на несигурност спрямо транссексуалните, и приканват властите да приемат такива изменения.

Като насърчават властите в България да почерпят вдъхновение от ресурсите и стандартите на Съвета на Европа.

Заради несигурността за транссексуалните, която настъпи след тълкувателното решение на ВКС, комитетът приканва правителството да го информира дали може да приемат временни мерки, които да позволят разглеждането на молби за правна промяна на пола до приемането на измененията в законодателството.

Както е известно през февруари 2023 г., ВКС прие със задължителна сила, че: "Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален".

Т.е. прехвърли разрешението на проблема на терена на законодателя, който да уреди процедура за т. нар. юридическа промяна на пола.

След тълкувателното решение състави на ВКС не допуснаха до разглеждане дела на транссексуални, на които първите инстанции са отказали юридическа промяна на пола, но по един казус беше направен "пробив", припомня lex.bg. До касация беше допуснато дело на транссексуален, като основен аргумент за това бяха Правото на ЕС и практиката на съда в Люксембург