Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съда) определи привременни мерки на българското правителство по силата на чл. 39 от Правилника на Съда по отношение на 16 лица, роми, бивши жители на с. Войводиново, повечето от които деца, които бяха прогонени от домовете си на 6 януари 2019 г. Тези лица са част от общо 55-имата души от Войводиново, жалбоподатели по делото Пакетова и други срещу България (жалба щ 17808/19). Решението на съда е от 24 април, съобщи Българския хелзинкски комитет.

Определените на българското правителство мерки от Съда са в три посоки:

1. да предприеме необходимото за алтернативно настаняване на жалбоподателите, като гарантира, че тези от тях, които са деца, няма да бъдат излагани на условия, които са нечовешки/унизителни в нарушение на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (Конвенцията)*;

2. да предприеме мерки за разглеждане на техните молби за общински жилища, които те са подали в средата на февруари до кмета на общ. Марица, обл. Пловдив, но на които не са получили отговор досега, въпреки че с искането им са сезирани също областният управител на Пловдив и министърът на труда и социалната политика;

3. да информира съда по най-бърз начин за изпълнението на тези мерки.

В случай, че правителството не изпълни тези мерки, Съдът ще намери нарушение на чл. 34 от Конвенцията**.

По отношение на останалите 39 лица, жалбоподатели по делото, Съдът не указва привременни мерки, но дава приоритет на жалбата, което означава, че тя скоро ще бъде комуникирана на българското правителство.

Жалбоподателите по делото получават правна помощ от Българския хелзинкски комитет.

Държавата ще осигури социални жилища на част от ромите от Войводиново, каза пред журналисти на 11 февруари кметът на община Марица Димитър Иванов във връзка с породилото се напрежение заради събарянето на незаконните ромски постройки в селото. Тогава той обясни, че става дума за около 50 човека, които са регистрирани на адрес във Войводиново на ул. "Победа". Постройките там са негодни за обитаване, защото са без ток, вода и топлина през зимата, и не бива да ги оставяме на улицата, добави кметът. Семействата от махалата, които искат държавата да им помогне, е необходимо да пуснат молба за социално жилище в общината, поясни тогава Димитър Иванов.

*Член 3 от Конвенцията: Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

**Член 34 от Конвенцията: Съдът може да приема жалби от всяко лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от високодоговарящите страни на правата, провъзгласени в конвенцията или протоколите към нея. Високодоговарящите страни са длъжни да не създават по никакъв начин пречки за ефективното упражняване на това право.