Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението от 6 ноември 2020 г. на Административен съд-София-град, с което беше отменено спирането от ДНСК на строежа на сградата "Златен век" в столичния квартал "Лозенец" преди две години.

Изграждането на небостъргача беше спряно заради Апартаментгейт, когато се разбра, че политици са придобивали апартаменти от собственика "Артекс" на цени под пазарните. Тогава с лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се раздели с втория човек в партията Цветан Цветанов, Цецка Цачева загуби поста си на правосъден министър, а двама зам.-министри подадоха оставки. 

Спорът между "Артекс" и ДНСК мина през четири съдебни инстанции.

Административното дело от 2020 г. беше образувано пред ВАС по две касационни жалби, подадени от директор на Дирекция "Правна" при ДНСК и по протест от зам.-градски прокурор на Софийската градска прокуратура.

Фактите и правните изводи, посочени в заповедта, са установени по делото посредством множеството събрани писмени доказателства, както и чрез трите съдебно-технически експертизи, приети от двата съдебни състава на АССГ, разглеждали спора по същество. При така установените факти, правилен се явява крайният извод на първостепенния съд за материална незаконосъобразност на заповедта, пише в окончателното решение на ВАС.

Относно първия строеж - "административна сграда", спрян от директора на ДНСК, е установено по безспорен начин, че констатираните отклонения от проекта не са съществени, а именно: Не е променена строителната конструкция на сградата "и" не е променен видът на конструктивните елементи "и/или" натоварванията в сградата. Що се отнася до липсата на обезопасителна мрежа на строежа и шпакловка в подземните три нива, в оспорената заповед липсват мотиви, като освен това посоченото за тях правно основание не попада в хипотезата на чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ.

Относно втория строеж, предмет на заповедта, така наречения "изкоп/насип с дълбочина около 15 метра" е установено, че същият е бил засипан от възложителя няколко дни преди издаване на заповедта. Следователно, в тази част процесната заповед се явява издадена в нарушение.

Касационната инстанция приема, че не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените, въпреки обратните твърдения в касационните жалби. Поради това решението на първоинстанционният съд трябва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно. Това важи и за един от основните въпроси, по които се спореше за "Златен век" - докога е валидно разрешението му за строеж - че то е валидно до 2028 г.

"Настоящата съдебна инстанция не установи допуснати от съдебния състав нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените, въпреки обратните твърдения в касационните жалби. С оглед предмета на правния спор, правилно е разпределена доказателствената тежест и са дадени конкретни указания на страните в този смисъл; проведени са редица открити съдебни заседания, в хода на които съдът мотивирано се е произнесъл по доказателствените искания; спазени са указанията на първата касационна инстанция; приетите доказателства са допустими и са относими; обсъдени са от съда, който е постановил мотивиран съдебен акт", пише още в решението на ВАС, което е окончателно.