Тричленен състав на Апелативен съд - София е потвърдил решението на Софийски градски съд, с което се отхвърлят исковете на Министерството на културата за неустойки заради забавяне на ремонтните дейности по втори и трети етап на Ларгото от страна на сдружение "Антична Сердика".

Съдебният иск, който заведе Министерство на културата към строителя, бе за 750 000 лева заради забавянето на обекта. Днес обаче Софийският апелативен съд потвърди изцяло постановеното от долната инстанция.

Министерството е осъдено и да заплати разходите по делото на ответниците, общо 42 135 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, но той гледа граждански дела само по изключение.

В жалбата си пред апелативния съд Министерството изложило доводи за неправилност на решението на първата инстанция поради нарушение на материалния закон, необоснованост и съществено нарушение на процесуалните правила.

Апелативните съдии обаче посочват точно обратното, че решението на Софийски градски съд е правилно - обосновано е, съобразено със събраните доказателства и материалния закон и постановено при спазване на процесуалните правила. И допълва, че релевантните за спора факти са правилно установени, правните изводи на съда съответстват на тях и на разпоредбите на материалния закон, поради което настоящата инстанция изцяло ги споделя.

След като излага мотивите за решението си, съдът посочва в обобщение, че може да се направи изводът, че възложените с договор строителни работи по етап Три са били изпълнени още към 29.12.2015 г., т.е преди крайния срок - 20.01.2016 г. Строителните работи по етап Две са били изпълнени също преди крайния срок, но поради бездействието на Министерството на културата са предадени на 25.01.2016 г. Поради това за закъснението от 5 дни изпълнителят е освободен от отговорност.

Министерството на културата предяви иска си към изпълнителите на проекта за ремонт на Ларгото през януари 2017 г. Самият ремонт приключи през 2016 г.

Скандалът "Ало, Банов съм" е свързан с претенциите за неустойки към строителя.  Елена Йончева го интерпретира като опит на тогавашния зам.-министър Банов да спести неустойка от около 700 000 лв. на фирмата изпълнител на обекта. По думите на депутатката става дума за схема за подправяне на документи с цел да се спести неустойката, която фирмата дължи заради закъснения. 

Самият Банов отрече да има спекулации с ремонта на Ларгото.  От своя страна бившият министър на културата Вежди Рашидов заяви, че е реагирал на случая с Ларгото и го е изпратил на съд още тогава.

Кметът на София Йордан Фандъкова пък не пожела да коментира случая, като обясни, че Ларгото е предоставен на Столична община за стопанисване и тя няма отношение.

Противоречива е информацията от МРРБ - имало ли е сигнали за нарушения или такива не са постъпвали.