Върховният административен съд окончателно отхвърли иска по процеса, станал известен в общественото пространство като "бебе Сара". Той трябваше да определи може ли дете на еднополови родители да получи български акт за раждане и документ за самоличност. 

В края на 2021 г. Съдът на Европейския съюз в Люксембург задължи България да издаде документ за самоличност на детето, родено в рамките на Европейския съюз - в Испания. То има две майки, вписани в акта за раждане в родината му. 

Едната е българка, а другата - англичанка, и са се оженили в Гибралтар, Великобритания. През декември 2019 г. в Барселона им се ражда момиченце. Испанските власти записват и двете като майки.

След това обаче нито една от трите държави, с които е свързан произходът на детето, не му дава документ за самоличност. Испания отказва такъв, тъй като нито една от майките не е гражданка на страната, Великобритания - тъй като Гибралтар е задморска територия, а в България законодателството не позволява подобен документ.

Българката подава искане до район "Панчарево" на Столичната община да издаде акт за раждане на детето. От там ѝ указват да предостави в 7-дневен срок доказателства коя от двете жени е биологичната майка на момиченцето. Жената обаче счита, че съгласно действащото законодателство в България не е длъжна да предостави подобна информация. Така общината отказва да издаде акт за раждане като посочва, че липсват данни за установен произход на детето по отношение на неговата биологична майка. И заявява, че е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, тъй като еднополовите бракове в България са недопустими и подобно вписване би противоречало на обществения ред.

По-късно Административният съд в София отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС. 

Окончателното решение взе в сряда Върховният административен съд в сряда. Според него съдът отхвърля искането на родителите за български документи, защото Сара не е български гражданин. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщиха от организация "Действие", чиято основа дейност е свързана с борба за правата на ЛГБТ хората и техните близки.