Председателят на Камарата на следователите Стефан Петров е предложен за член на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от пресцентъра на съвета, информира БТА. Кандидатурата е била внесена на 30 декември 2020 г.

ВСС е в процедура по избор на нов член, тъй като в края на октомври 2020 г. почина юристът и член на Прокурорската колегия Евгени Диков. Номинации за нов член на ВСС могат да се правят до 12 януари.

Стефан Петров е предложен от 62-ма следователи от НСлС и от Окръжните следствени отдели. Според тях Петров притежава "необходимите лични, професионални и нравствени качества".

Стефан Петров започва професионалният си път в Окръжен следствен отдел в гр. Силистра през 1989 г., като последователно заема длъжностите на ръководител и директор.

От 2004 г. е следовател в отдел 02 "Криминален" в Националната следствена служба. В периода от 03.10.2007 г. до 03.10.2012 г. е член на Висшия съдебен съвет.