Европейският съд постанови, че понятието "съпруг" по смисъла на правото на ЕС за свободното пребиваване на европейците и членовете на техните семейства обхваща съпрузите от един и същ пол.

Въпреки че са свободни да разрешават или да не разрешават еднополовите бракове, държавите в ЕС не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на европейски гражданин, като отказват да предоставят право на пребиваване на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на страна извън ЕС, допълва съдът.

Делото е заведено по искане на Върховния съд на Румъния, след като еднополова двойка от румънец и американец заявява желание да пребивава в страната повече от три месеца. Румънските власти отговарят, че това е невъзможно, защото не признават еднополовите бракове. Върховният съд на Румъния пита Европейския съд как е правилно да постъпи.

Европейският съд посочва, че държавите в ЕС са длъжни да признават еднополовите бракове за целите на предоставянето на право на пребиваване. Това задължение не означава, че държавите са длъжни да разрешат в националното си законодателство еднополовите бракове. Въпросното задължение не накърнява националната идентичност, нито застрашава обществения ред в съответната държава, добавя съдът.