Потвърдени са решения на КПКОНПИ срещу бившия ректор на Университета по хранителни технологии - Пловдив /УХТ/ проф. Кольо Динков и срещу бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов, съобщиха от антикорупционната комисия.

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси при бившия ректор на Университета по хранителни технологии - Пловдив /УХТ/ проф. Кольо Динков, съобщиха от комисията.

Решението на КПКОНПИ за конфликт на интереси е от 12.02.2020 г. и е било обжалвано по съдебен ред пред административния съд в Пловдив и ВАС.

По време на съдебното следствие са били събрани доказателства, че ректорът на УХТ е изготвил докладна записка до председателя на Общото събрание на Университета, с което е предложил самия себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, финансирана със средства от европейски фондове, и е получил възнаграждение за това.

На проф. Динков му е била наложена глоба в размер на 10 000 лв. и е отнета в полза на държавата сумата от 22 254, 27 лв., която представлява получената материална облага от конфликта на интереси.

Решението на КПКОНПИ е обжалвано пред Административния съд - Пловдив, който частично отменя санкциите с мотив, че давността за деянията на проф. Динков е изтекла. В последвалите обжалвания пред ВАС магистратите приемат, че е недопустимо за отделните части на решението на КПКОНПИ да се прилагат различни давностни срокове.

Върховните съдии посочват, че жалбата на проф. Динков за недоказано наличие на частен интерес е необоснована и че в качеството си на ректор той е имал право да делегира част от функциите си на заместниците си, деканите или на помощник-ректора.

"Наличието на частен интерес е доказано главно и пълно от административния орган, който носи доказателствената тежест в процеса", мотивират се от ВАС. Съдиите се позовават и на примери от практиката, според които "законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство".

От КПКОНПИ съобщават още, че Административен съд - Благоевград е отхвърлил жалбата на Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград, срещу решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси. Потвърдена от съда е била и наложената глоба в размер на 10 000 лв., както и отнемането в полза на държавата на получената материална облага в размер на 87 627 лв.

Причината за производството срещу Камбитов е, че два закупени имота частна общинска собственост през 2016 г. и 2017 г., са преминали в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им. Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси засяга действията на Камбитов като кмет, уточняват от комисията. Той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице.

От Комисията съобщават също, че Софийски районен съд е потвърдил и наказателно постановление на КПКОНПИ срещу Виржиния Панайотова - Савова, директор в специализираната администрация на СЕМ. КПКОНПИ е установила, че Савова, като лице, заемащо висша публична длъжност, е осъществила служебни правомощия в частен интерес на свързано с нея лице - нейния съпруг, спрямо когото тя е осъществявала контролни функции.