Състав на Окръжния съд в Ловеч осъди на три години условно с изпитателен срок от 5 години директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) Антонио Маринов за част от обвиненията, по други бе оправдан. В срок от пет години подсъдимият няма право да заема ръководна длъжност в сферата на здравеопазването.

Прокуратурата искаше Маринов да бъде осъден на 5 години лишаване от свобода, като наказанието да се изтърпи реално, както и да му бъде наложена забрана осем години да заема ръководна длъжност в системата на здравеопазването.

Шефът на РЗОК в Ловеч бе подсъдим за длъжностно престъпление. Той бе обвинен за това, че е сключил в нарушение на законови изисквания и подзаконови процедури два договора за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и за извършване на амбулаторни процедури, с които за 2017 г. и 2018 г. е ощетил бюджета на Националната здравноосигурителна каса с над 1 950 000 лева.

Антонио Маринов е осъден по обвинението, че не е изпълнил служебните си задължения да съгласува за законосъобразност с юрисконсулта на РЗОК проектите на двата договора, както и че те не са били предоставени на финансовия контрольор за предварителен контрол. Такъв контрол не е бил осъществен и чрез постоянна процедура по анкетиране във връзка с разходната част на бюджетни средства. Мотивът за престъплението е да се набави за другиго облага, като от деянието са настъпили значителни вредни последици - имуществени за бюджета, както и неимуществени, изразяващи се в увреждане на нормалното функциониране на НЗОК и в частност на РЗОК-Ловеч и държавния бюджет, уронване авторитета на институцията, подкопаване на доверието на гражданите спрямо държавните институции и спрямо точното изпълнение на задълженията на длъжностните лица, като случаят е особено тежък.

Съдът го оправда по повдигнатите му обвинения, че е сключил двата договора без съответствие с изискванията на Националния рамков договор за 2017 г., според който заявленията за сключване на договор с ново лечебно заведение се подават до 1 май 2017 г.

Съдът обяви подсъдимия за невиновен по обвинението, че не е изпълнил служебните си задължения и е подписал двата договора без иницииране с докладна записка или протокол до директора на РЗОК - Ловеч за необходимостта от тези договори.

Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок от днес пред Апелативен срок - Велико Търново.