Главният прокурор на България Иван Гешев проведе срещи с Мехмет Акарджа, председател на Върховния съд на Република Турция, и с турския главен прокурор Бекир Шахин.

В хода на разговора между Иван Гешев и Мехмет Акарджа, проведен в сградата на Върховния съд в Анкара, двамата затвърдиха общия ангажимент на двете държави за гарантиране справедливостта и защитата на правата, както на своите граждани, така и за защитата на границите на евроатлантическата зона.

"Всеки проблем може да бъде решен и всяка цел постигната, стига да има диалог и споделени ценности", заяви председателят на Върховния съд Мехмет Акарджа.

В рамките на срещата бе изразена общата позиция, че стратегическото партньорство между съдебните власти на двете съседни държави трябва да бъде продължено и надграждано.

Българският главен прокурор приветства кандидатите за съдии и прокурори, преминаващи в момента обучение в сградата на Върховния съд. Иван Гешев поздрави бъдещите магистрати като подчерта важността на избраната от тях професия.

Главните прокурори на България и Турция Иван Гешев и Бекир Шахин подчертаха в рамките на двустранната си среща необходимостта от задълбочаване на партньорството за противодействие на нелегалната миграция и тероризма. Двамата акцентираха върху засилване на действията по пресичане на каналите за трафик на мигранти и наказателното преследване на организаторите на този вид престъпна дейност. Обсъдени бяха и други актуални въпроси от наказателноправен характер, както и начините за оптимизиране на съвместната работа между институциите. "Сътрудничеството между българската и турската прокуратури е постигнало добри резултати в отстояване на върховенството на правото", отбеляза пред турския си колега Иван Гешев.

Снимка: Прокуратура

Пред председателя на турския Върховен съд и турския главен прокурор, българският главен прокурор Иван Гешев подчерта постигнатите резултати по линия противодействието на тероризма, трансграничната престъпност и пресичането на каналите за нелегална миграция.

В разговорите участва и Цветомир Йосифов, началник отдел "Международен" във Върховна касационна прокуратура.

В рамките на визитата в Република Турция главният прокурор Иван Гешев ще проведе срещи и с министъра на правосъдието Бекир Боздаг и министъра на вътрешните работи Сюлейман Сойлу.