Апелативният съд в Пловдив потвърди наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки един от тримата бивши служители на „Арсенал“ АД – Казанлък - д-р Сергей Зоненко, съпругата му Олга и синът им Вениамин. Тримата бяха арестувани за промишлен шпионаж в оръжейницата.

Съдът прецени, че правилно Окръжният съд в Стара Загора е приел, че от доказателствата по досъдебното производство, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са съпричастни към деянията за които са привлечени към наказателна отговорност.

Касае се за престъпления, за които законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода.

В мотивите си Апелативен съд – Пловдив приема, че като се вземе предвид обстоятелството за вменената деятелност, броят на деянията, разнородният характер на обществените отношения, които се засягат с тях, периодът на извършване, съучастието на обвиняемите, обоснован е изводът на Окръжен съд – Стара Загора, че се касае за деяния с висока степен на обществена опасност и е налице реална опасност обвиняемите да извършат престъпление. Налице е и такава да се укрият с оглед факта, че и тримата са чужди граждани и многократно са напускали пределите на страната.

Определението на Апелативен съд – Пловдив и окончателно.