Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа е приела доклад с оценка за изпълнението от България на отправените по-рано препоръки за предотвратяване на корупцията сред народните представители, съдиите и прокурорите. Това съобщи пресслужбата на Съвета на Европа.

В заключенията от тази оценка се посочва, че България е изпълнила задоволително или се е справила по задоволителен начин с общо 16 от 19 препоръки, отправени през 2015 година. Останалите три препоръки са частично изпълнени, се отбелязва в документа.

По отношение на народните представители, в рамките на Народното събрание е създаден Обществен съвет, съставен от представители на гражданското общество, за да се улесни обществената консултация, а графикът за разглеждане на законопроектите е удължен, за да се даде повече време на заинтересованите страни да участват в разглеждане на законопроектите в парламентарните комисии. Въведена е процедура за борба с нарушенията на етичните правила от страна на народните представители, като парламентарната комисия може да налага наказания при нарушения.

Извършен е независим преглед на предотвратяването на конфликта на интереси и на проверките на декларациите за имуществото на депутатите, приет е закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, създадена е Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, се отбелязва в доклада.

При съдиите и прокурорите България също е предприела стъпки за изпълнение на препоръките на GRECO. В структурата на Висшия съдебен съвет (ВСС) са създадени съдийска и прокурорска колегия, за да се избегне влиянието на едната професия върху решенията, свързани с кариерата при другата. Приети са допълнителни правила за проверка на почтеността на съдиите и прокурорите, включително чрез редовни декларации за имущество.

Принципът на случайно разпределение на делата е въведен за съдиите и за прокурорите. Предприети са стъпки за повишение на първоначалното и на текущото обучение на съдиите и прокурорите по въпроси на корупцията. Направена е оценка на ефективността на надзора и прилагането на стандартите за почтеност на съдебната власт и на Инспектората на ВСС са дадени допълнителни правомощия за проверки на декларации за имущество на съдии и прокурори и декларации за конфликт на интереси; съдийската и прокурорската колегия могат да образуват дисциплинарни производства.

Някои от безпокойствата на GRECO не са цялостно разгледани. Броят на членовете на ВСС в съдийската колегия, избрани от Народното събрание, все още е равен на броя на съдиите, избрани от техни колеги, което оставя възможност за неправомерно политическо влияние върху кариерата на съдиите. Петгодишният срок за придобиване на статут на несменяемост от съдиите все още не е намален. Прилагането на допълнителното възнаграждение за съдиите изглежда остава предмет на решения по собствена преценка, се допълва в заключенията.

GRECO поздравява България за постигнатия напредък в изпълнението на препоръките, се посочва в документа, приет първоначално на 6 декември 2019 година. Пред БТА от прессужбата на Съвета на Европа уточниха, че с този доклад наблюдението на изпълнението на препоръките по тези теми се прекратява.