Върховният касационен съд върна за втори път делото срещу бившия полицай Венцеслав Караджов за убийството през 2016 г. на родителите му, извършено предумишлено, с особена жестокост и с користна цел, съобщиха от съда.

Решението е на тричленен състав на ВКС, който отменя присъдата на втората инстанция от 17 юни м.г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. То е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Телата на Божурка Караджова (69 г.) и Цветан Караджов (74 г.) бяха открити на 17 май 2016 г. от съседка в двора на къщата на семейството в пловдивския кв. "Христо Смирненски". Двамата бяха застреляни. За двойното убийство бе задържан синът им - Венцеслав Караджов - тогава полицай от Икономическа полиция в Пловдив.

Разследващите са категорични, Венцеслав Караджов е екзекутирал родителите си заради къщата. Той държал да му я припишат приживе, а Божура и Цветан пък настоявали да ги наследи след смъртта им.

През септември 2018 г. Пловдивският окръжен съд го осъди на доживотен затвор без право на замяна при специален режим- най-тежкото предвидено от закона наказание за извършеното престъпление. След това присъдата бе потвърдена и от апелативните магистрати.

Така делото стигна до Върховния касационен съд, който през май 2021 г. го върна на втората инстанция. Съставът на ВКС прие, че апелативният съд не е проявил достатъчна процесуална активност за събирането на доказателства, които имат отношение към главния факт на доказване, а наличните косвени доказателства не са подложени на детайлен анализ, други са изцяло игнорирани, а трети са интерпретирани в нарушение на правилата на формалната логика.

И вторият състав на въззивната инстанция обаче потвърди доживотната присъда на Караджов и така процесът отново се озова на бюрата пред върховните магистрати. Сега те за втори път го връщат в Пловдив, където ще бъде разгледан от трети различен състав на Апелативния съд. 

Според ВКС има основание за извод, че контролираната инстанция е допуснала съществени нарушения на процесуалните правила, които не могат да бъдат отстранени в касационното производство.

"Това обосновава необходимост от отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на допускане на доказателства без да бъдат обсъждани останалите доводи в касационната жалба за нарушение на закона и явна несправедливост на наказанието. Следва изрично да се отбележи, че не би могло да бъде удовлетворено искането на защитата за изпращане на делото на друг апелативен съд, различен от Пловдивския апелативен съд и това е така, защото преценката налице ли са основания за отвод принадлежи на всеки от членовете на решаващия съдебния състав, а промяната на подсъдността поради невъзможност да бъде формиран състав, който да разгледа делото, се осъществява в друго производство с различно основание и иницииращи субекти", пишат в мотивите си върховните магистрати.

Така 7 години след двойното убийство на семейство Караджови делото е далеч от приключване.