Една обществена административна институция може да забранява носенето на религиозни или философски символи на своите служители. Това реши Съдът на ЕС днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Решението на европейската съдебна институция е относно случай в Белгия, свързан с носене на хиджаб. "За да се създаде една напълно неутрална административна среда, една публична администрация може да забрани видимото носене на работното място на всеки знак, отразяващ или свързан с философски или религиозни убеждения", постанови Съдът на ЕС.

Европейското правосъдие на няколко пъти се произнесе в миналото относно случаи за забрана на хиджаб от страна на частни работодатели. Но това е първо решение, което засяга публичния сектор.

Община Ан в Белгия е забранила през 2021 г. на една от служителките си, работеща основно без да има контакт с потребителите на обществени услуги, да носи хиджаб на работното място. После общината променила правилата си, за да наложи на всичките си служители спазване на стриктна неутралност, като забрани всякаква форма на религиозно проповядване на работното място и носене на знаци, които очевидно биха намекнали за принадлежност към дадена идеология и религия.

Служителката, на която е забранено да носи хиджаб, сезирала белгийското правосъдие. Съд в Лиеж пък се обърнал към Съда на ЕС. Така се стигнало до днешното решение.

В него се казва, че Съдът на ЕС смята, че "политиката на стриктна неутралност, която дадена публична администрация налага на служителите си, може да бъде смятана за обективно оправдана от една легитимна цел". Съдът смята за "също толкова справедлив изборът на друга публична администрация в подкрепа на политика, разрешаваща по един общ и недиференциран начин носенето на видими знаци на убеждения, по-специално философски и религиозни, или пък решението на тази администрация да забрани носенето на подобни знаци само в ситуации, касаещи контакти с потребители на услугите на тази администрация".

В решението на Съда на ЕС се допълва, че всяка държава членка или подчинено на държавата юридическо лице в рамките на компетенциите си разполага с поле на преценка при взимане на решенията относно философските и религиозните символи на работното място и относно неутралността си.