Новият председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Апостол Минчев извършва инспекция на строително-монтажните работи на стратегически пътни обекти и вече установи нарушения по магистралите "Тракия" и "Марица". 

На 3 юни при проверка на ремонтните дейности в участъка от АМ "Тракия" между Чирпан и Стара Загора е установено, че са вложени некачествени и несъгласувани от Института за пътища и мостове строителни материали. Има неизпълнение на техническите указания от страна на строителя, липсват компетентен технически ръководител по асфалтополагане и компетентен технически надзор, както и удачен проектантски и авторски контрол.

Отговорни за това са фирмата строител, строителният надзор и проектантът, съобщават от Пътната агенция.

При инспекция на ремонтните дейности на участъка от магистрала "Марица", в района на Свиленград, е установено неточно, некачествено и технически неудачно проектантско решение на преходите насип - мост, повреди по конструктивни елементи и откосите на мост, на който се извършват строителни работи. Твърди се, че проектантът на обекта се е държал неуважително.

АПИ като възложител на строително-монтажните работи ще поиска извършването на независима техническа експертиза и ще бъде търсена отговорност от проектанта, включително финансова и спиране на авторските права.

Инспекциите на стратегически пътни обекти на председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Апостол Минчев продължават.