Имиграцията е довела до рекордно нарастване на населението на Германия. Според първоначалната оценка на Федералната статистическа служба към края на 2023 г. то е достигнало 84,7 милиона души. Това представлява увеличение с над 300 000 души в сравнение с края на 2022 година, пише ARD.

През 2022 година ръстът беше още по-висок - тогава населението на страната се увеличи с 1,4 милиона души, от които 1,1 милиона бяха бежанци от Украйна. Като причина за новия ръст от Статистическата служба посочват отново нетната имиграция, тоест разликата между пристигналите и напусналите страната.

Повече хора умират, отколкото се раждат

Както през всички години след Обединението на Германия, и през 2023-а балансът между ражданията и умиранията е отрицателен, тоест повече хора умират, отколкото се раждат. По данни на Федералната статистическа служба разликата е най-малко 320 000, което е на приблизително същото ниво като предходната година и значително по-високо, отколкото през целия период от 1991 до 2021 година.

Въз основа на вече наличните доклади от службите по вписванията през 2023 г. се очакват до 700 000 раждания в Германия (през 2022 г. са били 738 819). В същото време през годината са починали повече хора - очакванията са за най-малко 1,02 милиона души.

Резултатите представляват предварително състояние на развитието на населението на Германия през 2023 година. Според Федералната статистическа служба окончателните резултати ще бъдат публикувани през юли 2024 година.

Материалът е публикуван в DW