Под патронажа на американския държавния секретар Антъни Блинкън в Държавния департамент на САЩ бе открита нова служба за критични и развиващи се технологии.

"Днес в Държавния департамент на САЩ започна да функционира Службата на специалния представител за критични и най-нови технологии. Държавният секретар Антъни Блинкън създаде службата като част от по-широката програма за модернизация, защото съвкупността от критични и нововъзникващи технологии, които променят света, вече е неразделна част от провеждането на външната политика и дипломацията на САЩ. Конкуренцията за разработване и внедряване на фундаментални технологии се засилва. Службата на специалния пратеник ще допринесе за допълнителен експертен опит в областта на технологичната политика, дипломатическо ръководство и стратегическа насока в подхода на Министерството към критичните и нововъзникващите технологии.

Службата ще създаде експертен и енергиен център за разработване и координиране на външната политика в областта на критичните и нововъзникващите технологии, както и за ангажиране на чуждестранните партньори с тези технологии, които ще променят нашите общества, икономики и сигурност - включително биотехнологиите, усъвършенстваните компютърни технологии, изкуствения интелект и квантовите информационни технологии. Той ще работи в тясна координация с различните бюра и служби в Департамента, които се занимават с тези и други технологични теми, които са от основно значение за нашата външна политика", се казва в съобщението на Държавния департамент.

Ръководството и развитието на центъра ще бъде поето Сет Сентър, който ще изпълнява функциите на заместник-пратеник. Сентър има богат опит в работата в пресечната точка на националната сигурност и технологичната политика в правителството и извън него, съобщава още Държавният департамент на САЩ.