Птица от застрашен вид - черен лешояд, е била намерена в тежко състояние в района на Крумовград, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

След откриването й от местен жител, тя е била транспортирана до ветеринарна клиника в града, но е умряла.

"В гушата на птицата е открита храна, а мухите, които кацат по клюна, веднага умират - явен знак, че лешоядът е отровен", обясняват от БДЗП.

По тяхна информация, полицията разследва случая, по сигнал на РИОСВ - Хасково. Назначена е ветеринарно-медицинска експертиза, извършена е аутопсия и са взети проби за лабораторен анализ и установяване на вида на отровата.

Тялото на лешояда се съхранява в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Екипът с куче за борба с отровите в дивата природа, на БДЗП щателно претърсва района, но до момента не са открити други жертви или остатъци от отровната примамка.

"Ако отровната примамка е все още в природата, то тя ще продължава да бъде смъртоносна заплаха за други редки видове птици, дивеч, домашните животни, биоразнообразието като цяло и местните хора", изразяват своето опасение от природозащитното дружество.

Оттам призовават всеки, който попадне на загинала или бедстваща птица или друго животно със съмнения за отравяне в района на Крумовград, незабавно да сигнализира РИОСВ-Хасково и полицията.

Едва преди месец бе утвърден Националният план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа (2021 - 2030), разработен от БДЗП. Планът има утвърден протокол за действие при разследване на случаи на отравяне и е сведен до знанието на органите на МВР за приложение. Той е изключително важен инструмент за борба с една от най-големите заплахи за биоразнообразието не само у нас, но и по света - отровите. Използването на отровни примамки в природата е забранено по силата на международното, европейското и националното законодателство.

Черният лешояд е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и посегателствата над него са напълно забранени. Видът гнезди в гръцката част на Източни Родопи, а отделни индивиди ежедневно посещават българската част на планината в търсене на храна. В Национален Парк "Дадя" в Гърция гнезди най-голямата колония на вида на Балканския полуостров, която наброява едва 30 двойки. В резултат на дългогодишни усилия за възстановяване на вида у нас тази година е сформирана и втора колония от три двойки в Източна Стара планина. Успешното опазване на черния лешояд в този район е от международно значение.