В Котленска планина се излюпи първото установено малко от вида черен лешояд /картал/ за последните 28 години в България, съобщиха от природозащитната организация "Зелени Балкани".

Това се случва 36 години след като видът е обявен официално за изчезнал като гнездящ от България. Така размножаващата се популация на черен лешояд в България става втора за Балканите, четвърта за Югоизточна Европа и пета за ЕС.

Излюпването на карталчето е било заснето от Лъчезар Бончев, служител на Фонд за дивата флора и фауна, който се грижи за колонията лешояди в района.

Три двойки са започнали гнездова активност в началото на 2021 г. - две са в Източна Стара планина и едно във Врачански Балкан. Само една от двойките е успяла да излюпи малко. При останалите две най-вероятно яйцата са били неоплодени, поради младостта и неопитността на птиците.

Гнездото, в което се е излюпило малкото, е изградено върху изкуствена платформа, която родителите са надградили допълнително.

Възстановяването на изчезнал вид в даден район, не се случва с установяването на еднократно събитие, а е поредица от такива. В предварителните проучвания за възможността това да се случи, са били заложени различни параметри: да се задържат повече от един индивид, а най-добре минимум осем индивида в района на освобождаване; видът целогодишно да присъства в района на освобождаване; да се формират двойки, които се държат заедно; формираните двойки да демонстрират брачно поведение /заемане на територия, строеж на гнездо, брачни полети и копулации/. Едва след това идват и параметри като снасяне на яйце, отглеждане на малко. За възстановяване на вида може да се говори, когато минимум 5-6 малки се отглеждат годишно в територията на освобождаване и този брой е по-голям от загубите на индивиди по различни причини.

През 2021 г. сме свидетели на формирани три двойки, снесени две яйца и излюпено едно малко, отбелязват от "Зелени Балкани". Те напомнят, че през 2015 е започнала реализацията на партньорския проект "Светло бъдеще за черния лешояд", в който си партнират "Зелени Балкани", Фонда за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици, международната фондация за опазване на лешоядите /VCF/, германската фондация "Евронатур" и регионалното правителство на Екстрамадура, Испания. Проектът е финансиран по програма ЛАЙФ на ЕС и цели възстановяването на вида в България като гнездящ с помощта на реинтродукция.