Столичният инспекторат започва масови проверки за спазване на изискванията за чистотата на строителните обекти с цел намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Проверките са съвместни с екипи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които ще следят за замърсяващи околната среда камиони.

Наред с битовото отопление и транспорта, сред основните замърсители на въздуха е строителството в столицата. Затова общината предприема редовни проверки по строителните обекти, каза пред БНР зам.-кметът по екологията Десислава Билева:

"Постоянен контрол и комплексни проверки на строителните обекти. След това ще продължим съответно и към кариерите. На прага на отоплителния сезон и те допринасят за запрашаването и калта, която излиза от строителните обекти. Тя се разнася".

Служителите на изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" ще следят за правилното превозване на товарите, уточни директорът на Агенцията Бойко Рановски:

"Така трябва да се превозват товарите, че да не се разпиляват и да не замърсяват околната среда. Това е основното, което ще проверяваме. Другото е техническата изправност на превозните средства. Не може по пътищата да се движат технически неизправни превозни средства, защото те също замърсяват околната среда".

Рановски уточни, че е одобрена Наредба 32, която предвижда да бъдат поставяни пет вида стикери за екологичност на автомобилите. Предвижда се такива стикери да има на всички автомобили, като първата степен ще бъде за колите, които замърсяват повече, а последната пета степен за коли с висок процент на екологичност.

На прага на отоплителния сезон въздухът, който се измерва и се показва на страницата на Столична община, е в норми. Това стана ясно още днес, след като зам-кметът по екология, заедно с ИА "Автомобилна администрация", направи проверка на използваната техника, която има за цел недопускане замърсяването на въздуха и околната среда.

Столична община отчита значителна тенденция на подобряване качеството на атмосферния въздух. Средноденонощните норми са 50 микрограма и не са надвишени към настоящия момент. Дори в последните три години се вижда едно значително подобряване на показателя на фините прахови частици с 10 микрограма, каза Билева.

В процес на одобряване е и новата програма за въздуха и Столична община се надява тенденцията за подобряване на въздуха да продължи занапред.

Заместник-кметът Десислава Билева допълни, че и през настоящия есенно-зимен сезон при превишаване на допустимото ниво на замърсяване с фини прахови частици ще се запази мярката при нужда да се въведе така нареченият - "зелен билет" за градския транспорт.

На въпрос дали Столична община среща разбиране сред хората, които употребяват стари отоплителни уреди, да ги заменят с нови, например в ромските квартали, Билева съобщи, че всички 5 450 домакинства, които са подали заявления, отговарят на изискванията и са одобрени.