"Витоша ски" АД се присъединява към становищата на кмета на столицата Йорданка Фандъкова и на ръководителите на ресорните ведомства за това, че съоръженията на Витоша, трябва да се сменят с нови и модерни. Доволни сме, че всички вече сме на едно мнение за подмяната на лифтовете. Ние настояваме за това от 10 години. Големият въпрос е, че модернизацията трябва да бъде съобразена с всички нормативни актове и закони. Това заявяват от дружеството в позиция до медиите.

От дружеството обаче не са разбрали какво се е променило в последните седмици за радикалната смяна на правните схващания на ресорните институции, които многократно публично са твърдели, че не може да има нови стъпки в старите трасета, именно поради рестрикцията на плана за управление на Природен парк Витоша.

От "Витоша ски" посочват, че са налице множество решения на междуведомствени работни групи, организирани както от Министерството на туризма, така и от Министерството на младежта и спорта. Без каквато и да е позитивна правна промяна в един момент, тълкуването радикално се променя.

Ще изчакаме официалните становища и писмените мотиви относно законността за възможната подмяна на съоръженията, заявяват от дружеството.

Във връзка с изказванията на главния архитект на София Здравко Здравков, че е възможно върху старите фундаменти, да се монтират нови стълбове, ние сме готови да направим незабавно среща на него с водещите инженери и конструктори в производството на лифтове. На нея трябва да стане ясно дали е възможно или не подобна идея, поясняват в позицията си от "Витоша ски".

От дружеството подчертават, че от 11 месеца чакат да им възложат изработването на специализирания подробен устройствен план, за да може да го процедират пред Министъра на земеделието, храните и горите и пред РИОСВ - София и не искат да им преписва чуждо бездействие.

По думите им цялата процедура за приемането на специализирания устройствен план може да се случи в рамките на 3 месеца и да бъдат поръчани съоръженията.

Ние сме готови незабавно след получаването на всички разрешения, да пристъпим към подмяна на лифтовете, но единствено и само в рамките на закона, допълват още от дружеството.

За възстановяването на на Княжевския лифт бяха очертани два варианта след срещана столичния кмет Йорданка Фандъкова с министрите на екологията, на земеделието и представители на министерството на спорта и Столичния общински съвет. И двата варианта са без да е нужна промяна на Плана за управление на Витоша. При първия се предвижда използване на съществуващите фундаменти, а при втория - възстановяване на лифта с промяна на местата на някои от стълбовете.