Столична община започва монтирането на климатици, с които се подменят стари отоплителни уреди на твърдо битово гориво. Те са част от проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи". Това заяви заместник-кметът на София по направление екология Дисислава Билева, която провери монтажните дейности в многофамилна къща в район "Витоша".

Монтажите на климатици започнаха вчера, като само за първия ден са поставени общо 23 броя климатици на 10 домакинства. Те са в районите "Нови Искър", "Банкя", "Витоша" и "Връбница".

"Следва по график да се монтират 36 климатика на 16 семейства в районите "Витоша", "Банкя", "Кремиковци", "Нови Искър" и "Връбница", посочи също зам.-кметът.

Към този момент предвидените за монтаж климатици са 769 броя. Те са в районите "Банкя", "Кремиковци", "Нови Искър", "Витоша", "Връбница" и "Възраждане". Всички монтажи трябва да се осъществят съгласно графици, изготвени и предоставени от изпълнителите до 9 март.

Същевременно продължава приемането на заявления на желаещите да подменят старите си печки на дърва и въглища.

До този момент одобрените кандидати са 5506. Най-голям е броят на заявените нови отоплителни устройства на пелети и климатици, а общо 365 кандидата са избрали отоплителни устройства на природен газ.

Досега са пуснати в експлоатация 1038 нови отоплителни уреда. Те са на пелети и природен газ - 897 на пелети и 141 на газ. Дейностите по подмяната на отоплителните устройства започнаха от 27 септември 2021 г. и продължават и до този момент, въпреки че е активен отоплителен сезон.

Столична община продължава поетапната подмяна на старите отоплителни устройства на твърдо гориво. Крайният срок за изпълнението на проекта е декември 2023 г. Очаква се дотогава да бъдат монтирани над 25 600 нови отоплителни устройства и уреди общо.