Плашеща статистика от нашата страна. Най-големият замърсител на въздуха в София е прахът от почвата. На това се дължат 25% от фините прахови частици, които дишаме, съобщава БНТ, позовавайки се на резултати от научно изследване на химическия състав на замърсителите, реализирано за първи път в страната от Националния институт по метеорология и хидрология.

Изгарянето на биомаса и дърва е вторият най-голям замърсител, а делът на транспорта е едва 9 на сто.

Започва сезона на температурните инверсии и мъглите и новата апаратура на Института по метеорология веднага засича разликата. Филтрите за улавяне на фини прахови частици вече не са сиви, ами са си направо черни.

Доц. Елена Христова - р-л сектор "Радиометрични измервания и химия на валежите", НИМХ:

"Ето така изглеждат празните т.нар. филтри неекспонирани и и в този цилиндър се събират тези вече, които са експонирани."

С всеки ден от октомври посивяването на филтрите е съвсем отчетливо до черното от последната мъгла. Но по-важен е химическия състав на праховите частици, които издават много точно източниците. Дори и азотните окиси, които излизат от ауспусите на колите и реагират с други вещества във въздуха.

Доц. Елена Христова - р-л сектор "Радиометрични измервания и химия на валежите", НИМХ:

Като частичка, която се съдържа във ФПЧ, това са амониевите нитрати.

- Как разбирате че замърсяването е от изгаряне на въглища?

Предимно има сулфати и някои тежки метали.

Всеки замърсител си има химически профил и много ясно може да се идентифицира. Така например, цинкът, медта и антимона са от изтъркването на спирачките и гумите, калия издава горене на дървесина, желязо и силиций са от почвения прах.

Така почвата се очертава като най-големия замърсител с фини прахови частици на въздуха, горенето на дървесина и на въглища също са от значимите замърсители. Затова и най-важната мярка според общината е миенето на улиците.

Йорданка Фандъкова - кмет на София:

Преди години миехме само основните булеварди след това започнахме миенето и на малките улици и в кварталите и този процес продължава. За следващата година предвиждаме увеличаване на средствата за миене с около 30%.

Идентифициране на калните точки в столицата, озеленяване, подмяна на отоплителните печки и контрол са от другите важни мерки, на които залага общината.