По случай началото на лятото, Грийнпийс - България организира малък пърформънс пред сградата на Министерство на икономиката на ул."Триадица" в София и символично го преименуваха в Министерство на възобновяемата енергия. Доброволци на организацията забавляваха преминаващите хора и ги черпеха с кафе, направено на машина, работеща с електричество, произведено от слънчев панел.

"Решихме да напомним на министерството на енергетиката в първия летен ден, че слънцето е неизчерпаем източник на енергия. Надяваме се министерството да се пренасочи от подкрепа на енергията от изкопаеми горива към такава от възобновяеми източници", обясни един от активистите.

От "Грийнпийс България" посрещнаха със соларно кафе и министъра на икономиката  с предложение страната ни да има Министерство на възобновяемата енергия. Той получи и подарък за ведомството -  слънчев панел за производство на ток. На свой ред министъра обеща да го постави на видно място, както и че ще предаде идеята на неправителствената организация за преименуване на министерство на следващия, вече редовен министър, на енергетиката.

Много дълго време Министерството на енергетиката е подкрепяло проекти свързани с изкопаеми горива като нефт и газ, както и с ядрено гориво. Бъдещето на енергийната система обаче е различно - то е децентрализирана система, в която хората ще могат да произвеждат енергията, от която имат нужда. Министерството може да инсталира на покрива на сградата си и собствена централа за възобновяема енергия, защото се вижда колко много климатици има, които сега работят с ток, произведен най-вече от изкопаеми горива, каза още Балин Балинов координатор на кампанията "енергийни решения" на "Грийнпийс - България.