В най-дългия ден в годината - 20 юни, "Грийнпийс" - България, Хабитат България и Център МИР организират Празник на слънцето в квартал "Факултета".

На събитието ще има три работилници за деца - музикална работилница за хип-хоп, водена от рапъра Жлъч, работилница за рисуване на графити, водена от известния графити артист Константин Кръстев - Костура и работилница за брейк танци. 

Порасналите гости на празника пък ще могат да видят отблизо балконски фотоволтаик и да се запознаят с възможностите, които този уред дава за облекчаване на месечните им сметки.

У нас фотоволтаиците за балкони и фасади с инсталирана мощност до 800W и директно включване в контакт (Plug-in PV) са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се ползват от все повече домакинства.

Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал с тях гражданите да произвеждат значително количество чиста енергия за собствени нужди. Такъв опит би ги мотивирал в бъдеще да инсталират и по-големи системи за възобновяема енергия в домовете си и дори да се сдружават в енергийни общности, коментират организаторите.  

Балконският фотоволтаик генерира електроенергия от слънцето и се свързва директно към съществуващата електрическа мрежа в жилището чрез включване на щепсела в контакта. Plug-in PV системите обикновено се състоят от два стандартни соларни модула, които произвеждат достатъчно електроенергия, за да покрият значителна част от консумацията в домакинството през деня.

Системите с балконски модули са безопасни и финансово изгодни в дългосрочен план. Plug-in PV системите са достъпна алтернатива на големите и значително по-скъпи фотоволтаични инсталации. Те дават възможност на хора с различни доходи и възможности да допринасят активно за опазването на околната среда и климата, като намаляват потреблението на енергия с 20% и същевременно облекчават финансовите разходи и помагат за справяне с енергийната бедност, добавят от "Грийнпийс" - България, Хабитат България и Център МИР. 

С включването на соларен модул към електрическата мрежа домакинствата могат да намалят сметките си за ток и да дадат своя личен принос към енергийния преход, смятат експертите. 

Преди две години "Грийнпийс" - България дари на Център МИР на ул. "Суходолска" соларна система с мощност 6kW, която покрива голяма част от енергийните нужди в сградата. Сега с Празника на слънцето в другия Център МИР в кв. "Факултета", на ул. "Георги Папанчев", "Грийнпийс" - България и Хабитат България ще разкажат и покажат на хората как биха могли да се възползват от енергията на слънцето и в собствените си домове.