Експертизите ще докажат точната причина за повдигането на релсовия път на третия метролъч в района на кв. "Хаджи Димитър". Това заяви пред bTV проф. Стефчо Стойнев,  ръководител катедра "Хидрогеология и инженерна геология" в Минно-геоложкия университет.

Вчера от "Метрополитен" обясниха, че плаващи пясъци и извънредно много подпочвени води са довели до деформацията на част от релсите.

"В района, на дълбочина до 40 м, преобладават песъчливите пластове. Те имат свойството, когато са водонаситени, успоредно с движението на влаковите композиции, които създават динамично въздействие, тези пясъци да се втечнят, в резултат на което те губят своята носимоспособност, преминават в течно състояние и това предизвиква напрежение в цялата тунелна изработка и може да бъде причина за повдигането на релсите", каза още експертът.

Според него тези явления са характерни за част от Софийската котловина. Втечняване на водонаситени пясъци е документирано при всички силни земетресения в района на столицата.

"Когато се строеше първият метродиаметър в района на "Дървеница" бяха правени изследвания за втечняване. Не съм сигурен дали и сега не са правени такива изследвания, защото наличието на водонаситени пясъци изисква такава проверка", каза проф. Стойнев.

По думите му дълбочината на метрото е добра и не променя геоложкия строеж.

"Влизането на по-голяма дълбочина означава по-сложни условия за строителство", допълни експертът и уточни, че подобни условия има навсякъде по света и е трябвало да се вземат мерки още при проектирането. 

"Сондажи се правят през около 50 м, трябва да отбележа, че геоложкият строеж е разнообразен - това едно редуване на пясъци, глина и др. Напълно възможно е да има "прозорци", които да не бъдат хванати в процеса на сондиране. Дали има, или няма други участъци - трудно може да се каже, но фактът че само в този участък се е проявил проблемът, показва, че в другите има по-високо ниво на  ащитеност", коментира още той.

Проф. Стойнев заяви, че единият вариант за решаване на проблема е да се заздрави конструкцията, а другият - да се заздрави самата основа.