Съюзът на архитектите инициира алтернативен конкурс за площад "Света Неделя". До момента са подадени 22 проекта на архитекти от цялата страна. На 30 ноември в 18.00 ч. в Съюза на архитектите ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Това обявиха на пресконференция в БТА арх. Тодор Булев, председател на Съюза на архитектите и арх. Иван Аврамов, председател на Регионална колегия София-град на Камарата на архитектите.

Той припомни, че през последните десет години имаше няколко опита да се намери решение за площада, включително с конкурс преди 7 години. Сега има обявен конкурс от Столичната община за решаване на пространството, който обаче създаде една много тясна база на участниците, посочи Булев.

Той определи като дискриманицонно допускането за участие в конкурса на общината на седем екипа, от които само един български. Част от критериите бяха свързани с финансовото състояние на участниците, друга с техния по-богат професионален опит, отбеляза Булев. Той и негови колеги са се обединили около становището, че площадът и неговата проблематика са достатъчно сложни, за да се ограничи вземането на решение само до няколко предложения. Затова Съюзът на архитектите инициирахме конкурс, който пожелахме СО да подкрепи, но това не се случи, посочи Булев.

Според него СО няма монопола само тя да организира проектирането на площада. Съюзът си влезе в ролята и постави задачата по-широко, особено за комуникационните решения наоколо, подчерта архитектът. Според него е почти невъзможно и много рисково с един конкурс да се премине през целия път от едно общо градоустройствено решение до архитектурно-строително решение.

Той каза, че няма ясна представа за археологията, която се намира там. По думите му е разкрит един фрагмент, който опровергава много от съществуващите археологическите хипотези за тази зона. Реалността се оказа съвсем различна от представите на археолозите Сава Бобчев и Магдалина Станчева, каза Булев. Той е на мнение, че тепърва могат да се очакват изненади и затова не може да се премине към строителство.

Друга много важна причина според него е, че в такива пунктове, където се пресичат много видове транспорт, различни потоци на движение, трябва да има принципна постановка за градоустройствено решение. Мнението на голяма част от колегията е, че транспортната обстановка на площада трябва да бъде силно успокоена, каза още Булев.