Административният съд в София потвърди наложената от главния архитект на Столична община (СО) глоба от 100 хиляди лева за сеч на дървета в Борисовата градина с решение № 1569 от 11 март и отмени Решение № 4733 от 23.10.2023 г., постановено по дело № 8216/2023 г. на Софийски районен съд, НО, 3-ти състав, става ясно от регистъра на съда.

Така се потвърждава Наказателно постановление № САГ23-РА-21-11/18.04.2023 г., издадено от главния архитект на СО, с което на "Грийн Партнърс " АД, на основание чл. 21, ал. 4 във вр. ал. 1 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община е наложено административно наказание - "имуществена санкция", в размер на 100 000 лева, за нарушение на чл. 44, ал. 1, чл. 45 и чл. 47, ал. 2 от Наредба на Столичен общински съвет за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, отбеляза БТА.

Според магистратите, наложената санкция се явява съобразена с тежестта на нарушението - унищожени са 28 дървета без разрешение, които се намират в парк "Борисова градина", който е в списъка на националните недвижими културни ценности със статут на резерват на градинското и парково изкуство.

На 21 февруари 2023 година тогавашният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че Столичната община подсилва видеонаблюдението за къпалнята "Мария Луиза" и сменя охранителната фирма.