Градче на знанието изникна" в центъра на Русе. То бе изградено от деца, родители и педагози от 19 детски градини в Община Русе. Инициативата е част от проект "Удивителният свят на знаещите-6 годишни в Русе", която се реализира от Детска градина "Снежанка" по програма "Знание и растеж", осъществявана от Фондация "Русе - град на свободния дух", с подкрепата на Фондация "Еконт".

В пет големи шатри бяха разположени центрове: "Кафе", "Вода", "Шоколад", "Сода", "Брашно и сол", като всеки от тях имаше специално обособени зони за научна работа, лаборатория, зона за новини и информация, зона за посетители, работилница и изложба. Във всеки център имаше анимирани презентации и видео-спотове, изработени в детските градини с участието на педагози и деца. Чрез специално подготвени игри децата се запознаха с непопулярни факти, интересни експерименти и най-новите прозрения и научни доказателства за структурата, приложението и въздействието на тези елементи и продукти. Малките светила на науката поставиха акцент върху здравословните параметри и опазването на околната среда.

"Удивителният свят на знаещите 6-годишни в Русе" е иновативна концепция за поглед в задълбоченото научно познание чрез детските очи, фантазия и възможности. По своя мащаб и същност това е иновативна както за гр. Русе, така и за страната образователна и творческа изява с максимален обхват и въздействие с участието на всички 6-годишни деца от предучилищните групи на общинските детски градини на територията на Община Русе, в т. ч. и детските заведения в малките населени места.