Четирийсет и два са дните с регистрирани превишения на атмосферния замърсител "фини прахови частици" /10 микрона/ за миналата година в Русе. Това сочат данните от автоматичната измервателна станция "Възраждане", разположена в централните части на града, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Средногодишната концентрация е била 36 микрограма на кубичен метър.

От екоинспекцията обясняват, че в специализираното законодателство са въведени три норми за този атмосферен замърсител. Те са средноденонощна концентрация, която е 50 микрограма на кубичен метър, средногодишна концентрация - 40 микрограма, и брой разрешени дни с превишения, които са 35.

"Независимо, че има в повече седем дни с превишения, експертите отчитат подобрение на качеството на атмосферния въздух. За сравнение, през 2018 г. те са били 65 дни, а през 2017 г. - 72 дни с превишения", заявяват от РИОСВ в Русе.

Според анализа превишенията на ФПЧ10 се дължат основно на използването на твърди горива за отопление през зимата в битовия сектор, в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината - безветрие, образуване на трайни мъгли.

От РИОСВ уточняват, че през изтеклата година 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния.

По отношение на фините прахови частици 2,5 микрона се отчита средногодишна концентрация от 20,15 микрограма на кубичен метър, при норма 25 микрограма. Останалите следени замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон нямат регистрирани превишения на нормите през изтеклата година, информират от екоинспекцията.