В град Кълъраш, Румъния, Община Русе е подписала договора за европейско финансиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с трансевропейската транспортна мрежа ТЕN-Т. Информацията е от общинската администрация на Русе.

Проектът, в който Община Русе е водещ бенефициент, ще се осъществи в партньорство с Окръжен съвет Гюргево. Общата му стойност за България и Румъния е над 13, 6 милиона лева, като финансовите средства за Община Русе са близо девет милиона лева.

В Русе се предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на булевард в Западната промишлена зона и ремонт и усилване конструкцията на мост. В румънската си част проектът е за оборудване за пътната администрация, граничната полиция и пътната полиция към Окръжен съвет Гюргево. Проектът включва и изготвяне на обща стратегия за безопасност на движението в трансграничния регион Русе - Гюргево и съвместна осведомителна кампания по темата.