Проект за 2 874 830 лв. по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" спечели "Дунарит" АД - Русе. Това е вторият проект по тази програма, който дружеството печели и е на второ място от общо кандидатствалите 56 предприятия. Изпълнителният директор и ръководител на проекта Петър Петров обяви, че рядко големи предприятия като оглавяваното от него стават бенефциенти на тази програма.

От парите 1 221 803 лв. са безвъзмездно европейско финансиране, 215 612 лв. са национално съфинансиране. Предвидени са инвестиции в материални активи за разширяване на производствения капацитет и намаляване разхода на енергия за производствени нужди.

След предварителен енергиен одит, като енергоспестяващи ще бъдат закупени и въведени в експлоатация Портална система със CNC управление за лазерно рязане, както и Струг със CNC управление.

Ще бъдат закупени също и Автоматизирана система за обработка на корпусни детайли, Машинен обработващ център и Вакуумна пещ за термообработка, плюс Камерна електросъпротивителна отгревна пещ.

И тъй като това е "зелен" проект,чийто мерки са насочени към опазване на околната среда, очаква се след изпълнението му да бъде минимизирано количеството вредни емисии. Срокът за изпълнение е до ноември тази година, но при всички случаи че ще бъде удължен, като това може да стане максимално с две години.