Това стана ясно от заповедта на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, която е публикувана на сайта на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

За пръв път се разрешава на любителите да ловят риба в река Дунав, в района на Дунавския парк. Досега в Ломско за любителски риболов по време на забраната бе определено само блатото в кв. Моминброд. Останалите разрешени места за любителски риболов по време на забраната на територията на област Монтана са участък от язовир "Огоста" и баластриерните водоеми на река Огоста в района на село Громшин, община Бойчиновци.

Забраната за улов на риба по време на размножителния период влиза в сила на 15 април и ще продължи до 31 май в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти от 500 до 1500 м надморска височина забраната започва от 1 май и свършва на 14 юни, уточняват от ИАРА. Уловът на карагьоз (дунавска скумрия), е забранен от 15 април до 15 май. Продължава забраната и за улов на есетрови риби - чига, моруна, пъструга и руска есетра.

Стопанският риболов пък е забранен целогодишно "в акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус от 200 метра от средата на устието на съответния приток". За района на Лом това е устието на река Дунав. Стопанският риболов е забранен целогодишно и в лимана на Ломското пристанище, както и в разливището под Горни Цибър - от р. км 713 до устието на Цибрица.

В списъка на забранените участъци за стопански риболов в Дунав са всички зони около АЕЦ "Козлодуй". През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата, гласи още заповедта на министър Румен Порожанов. Глоба от 200 до 500 лв. заплашва нарушителите на забраната.

Инспекторите от агенцията стриктно ще следят за спазването на забраната. Проверките по реките Дунав и Лом ще се извършват всеки ден. С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарство и аквакултури, ежегодно се въвеждат срокове на забрана за улова им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти.