Парламентът прие на първо четене със 104 гласа "за", 81 "против" и 3 "въздържал се" промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони. Сред тях са Законът за ДДС, Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси.

С текстовете се въвежда специфична данъчна регулация за неутрализиране на случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция.

Текстовете дефинират и понятието хибридни несъответствия. Става въпрос за тези несъответствия при хибридни образувания и инструменти, които могат да доведат до приспадане без включване, което означава намаление на данъчния финансов резултат в юрисдикцията на платеца, без да е налице увеличение на данъчния финансов резултат в юрисдикцията на получателя, или двойно приспадане, което означава намаление на данъчния финансов резултат в юрисдикцията на платеца и едновременно с това намаление на данъчния финансов резултат в юрисдикцията на инвеститора.

В законопроекта е направено предложение за намаляване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане се правят изменения в Закона за местните данъци и такси. Текстовете предвиждат при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация за облагане с данък. В тези случаи в общината ще има информация за придобитото имущество, като органите по приходите ще могат да определят данъка и да упражняват контрол.

Предвижда се при наличие на основания за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, да уведомяват общината, като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата.

С проекта се изменя и Закона за ДДС. Текстовете уреждат случаите, в които физически лица и едноличните търговци, трябва да се облагат с патентен данък.

От "БСП за България" и ДПС възразиха срещу този подход и заявиха, че няма да подкрепят измененията.

Филип Попов от левицата коментира, че през един закон управляващите правят промяна в цялата приходна част на бюджета. "На тъмно, пряко и преносно, решават колко кожи да смъкнат от гърба на българските граждани", посочи той.

Йордан Цонев /ДПС/коментира, че управляващите свеждат парламентарния дебат до това да казват от трибуната дали подкрепят или не промените. Аргументите не са важни за вас, така че няма и да ви ги дадем, заяви той. Цонев посочи само, че с измененията се увеличава данъчното бреме за земеделските производители.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова /ГЕРБ/ отбеляза, че в 90 процента от обема си промените транспонират шест европейски директиви. Има няколко разпоредби, които касаят намаляване на административната тежест на данъкоплатците, и няколко разпоредби, които целят да се предотвратят възможностите за избягване на данъчни плащания, посочи тя.

Румен Гечев /"БСП за България"/ възрази, че левицата не е против директивите на ЕС, но е против покрай тях да бъдат прокарвани и други текстове в седем закона, които имат сериозно влияние върху бюджетните приходи и ще повлияят върху съдбата на редица български фирми. Той посочи още, че Министерството на финансите не е представило никакви разчети за ефекта от промените.

Не е нормално в държава членка на ЕС да говори само и единствено опозицията. Това каза зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Драгомир Стойнев.

"Уважаеми г-н педседател, уважаема г-жо Дариткова, не е нормално, когато се гледат данъчните закони, които са в основата на един бюджет, управляващите да мълчат. Искате да имаме конструктивен диалог и да се грижим за рейтинга на Народното събрание и в същото време да говори само и единствено опозицията. В крайна сметка не стига, че нарушавате и правилника и вкарвате текстове в преходни и заключителни разпоредби, в същото време не излизате и не ги защитавате. Срам ли ви е?, попита още Стойнев. Той призова председателя да призове ПГ на ГЕРБ да се изкажат, за да има дебат. "Не е нормално в една държава членка на ЕС да говори единствено и само опозицията", подчерта Стойнев.