Предложенията в трудовото законодателство и наказанията за медиците по време на извънредното положение предизвикаха спор в пленарна зала. Очаква се текстовете да претърпят промяна при второто четене на законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Предвижда се второто гласуване да бъде в петък. 

Управляващите оттеглят предложението за наказание на лекарите, които откажат помощ на пациенти.

То беше част от пакета от мерки за борба с коронавируса, който предстои днес да се гласуват в Народното събрание. Това се случи след ожесточен дебат в пленарната зала.

Спорният текст предвиждаше пробация до 1 г. или до 1000 лв. глоба. Вчера в правната комисия одобриха всеки, който разпространи невярна информация за короновируса да получава до 3 години лишаване от свобода, а предвидената глоба е до 10 хил. лв.

Разписана е и възможност работодателите, които са в затруднение, да пускат в платен и неплатен отпуск служителите си и без тяхно съгласие. Включени са и административни облекчения - спира се налагането на запори на банкови сметки, заплати и пенсии на физически лица, както и извършването на описи на движими и недвижими имоти.

"Законът за мерките за извънредното положение урежда въпросите със сроковете - законодателите трябва да преценят кои следва да се ограничат", уточни по време на дебатите министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов заяви, че се обмисля законодателна мярка, с която дългът на длъжниците по време на извънредно положение да не се обявява за предсрочно изискуем. Това обяви той по време на дебата в пленарната зала по законопроекта за мерките по време на извънредно положение, предложен от ГЕРБ.

Министърът апелира към единомислие и разясни, че вместо "лихвена ваканция" се обмисля "по-елегантно" предложение, което, ако има възможност, ще бъде обявено още в рамките на този ден.

"Ние ще ви предложим по-елегантно правно решение, което да е балансирано и за двете страни, и за длъжниците, и за кредиторите - не да се спират лихвите и да се ощетяват вложителите, а да няма възможност да се прилагат последиците на забавата, тоест дългът да се обявява за предсрочно изискуем, да се налагат други наказателни лихви. Смятаме, че това ще го приемете като едно справедливо решение", каза той.

Министърът на правосъдието каза, че досега по никакъв начин не са засягани основните права на гражданите, отразени в Конституцията.

Относно критиките на Валери Симеонов, че в чл. 2 на законопроекта директно се копира наредбата на здравния министър за обявеното извънредно положение, което според Симеонов е излишно, Кирилов посочи, че всичките правомощия на министъра на здравеопазването са делегирани със закон и за да е сигурно, че няма да има ограничаване на основните права на гражданите, именно затова в закона е предпочетено да бъде изрично цитирана наредбата.

Като отворени въпроси, които следва да се доуточнят, Кирилов открои забраната за обученията и командировките в страната и в чужбина. По думите му, това е проблем пред дипломатически служители и агенти, които няма как да извършват своята работа, както и за сектора на международния транспорт, където също основната дейност на служителите се осъществява в режим на командироване.

Този закон е временен. Това е закон, който, ако НС сте прави, ще действа един месец, отбеляза Кирилов и уточни, че подобен закон урежда три или четири есенциални въпроса и всичките те касаят срокове. Кирилов посочи, че НС следва да прецени кои са най-важните срокове, които би следвало да се ограничат.

"Ние сме предложили това да бъдат процесуалните срокове, защото виждате, че без значение изпълнителна или законодателна власт, съдебната власт реши вече този въпрос с решение на Висшия съдебен съвет", отбеляза министърът. Той посочи, че съдилищата са затворени и страните по делата вече питат какво правим в това положение. "Трябва да имаме отговор на това положение. Член 4 е изцяло за охрана на имуществените права и интереси на евентуално засегнатите лица", посочи Кирилов и уточни, че с него се урежда длъжниците да не бъдат притеснявани от принудителни изпълнителни производства, това са работниците, които ако дължат, няма да им се събират принудително чрез запор техните сметки, каза министърът. Той се съгласи с предложението на левицата, че трябва да се направи изключение за издръжките за отглеждане на дете.

"Г-жо Нинова, развълнува ме въпросът за Държавния резерв и военновременните запаси", посочи Кирилов и заяви, че е сигурен, че и сега ползва маска от резерва в частта спешна необходимост на Министерство на правосъдието. "Точните количества са засекретени. Имате достъп до секретна информация, поискайте я писмено от председателя на Държавния резерв", апелира Кирилов и коментира, че от информацията от резерва ще се види, че 100 хил. тона спирт са деблокирани.

Министърът припомни за единодушието, с което бе прието решението за обявяване на извънредно положение на 13 март - петък, с думите: "Дебатът в петък окуражи не само политическата среда, а окуражи и нашето общество, че в тази зала в тежки положения може да има единомислие. И аз апелирам за това. Нека да продължим с единомислието".

Депутатът от БСП Крум Зарков заяви, че философията на закона е спасявай се поединично, работниците излизат в платена отпуска,а работодателите плащат. А мерките, че държавата трябва да поеме нещата - не са разписани в този закон. 

Ако си работник, изхарчваш си платената отпуска, ако си работодател - ти плащаш, даде пример той. По думите му, солидарността, за която говори Адемов, не е разписана. Ще подкрепите закон с ясното съзнание, че до петък нито един текст няма да е същият. Това не е на висотата на ситуацията, в която се намираме, коментира той.

Колежката му Надя Клисурска посочи, че ще има хора, които няма да получат никакъв доход за времето на извънредното положение.

В дневния ред за днес е и проект на решение, внесено от БСП, за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки.

Снимка: БТА

Хасан Адемов от ДПС каза, че очакванията към този закон са да реши всички проблеми, но това няма как да се случи, процесите са динамични, това е рамков законопроект. Депутатът коментира, че възможността за неплатен отпуск след като си ползвал платения трябва да отпадне. За да може да се възползва от солидарността на държавата, работникът трябва да премине и през собствената си солидарност в лицето на ползване на собствения си годишен отпуск, посочи той.Относно компенсирането на работниците и служителите при преустановяване на работа, той посочи, че Министерският съвет трябва да определи дейностите и предприятията, които ще бъдат затворени или ще бъде ограничена тяхната дейност. Когато това е така, законопроектът предлага работниците и служителите да имат право на обезщетение в размер на 50 сто от брутната работна заплата. Мисля, че няма нужда от този текст и съм удовлетворен от факта, че по време на дискусията в социалната комисия беше заявено, че ще се приеме другият подход - да се компенсират с 60 процента от осигурителния доход за януари, а не от брутната работна заплата, като останалите 40 процента са ангажимент на работодателя, каза Адемов.

Когато работодателят сам е решил да затвори съответното предприятие, тогава плащането на брутното възнаграждение е изцяло ангажимент на работодателя, обясни той. Адемов приветства и готовността да отпадне новото наказание за медиците, от които очакваме да помогнат на хората, защото е нонсенс.

Валери Симеонов от Обединени патриоти каза, че ще подкрепят този законопроект, той ще трябва да претърпи сериозни промени.

Десислав Чуколов от "Атака" предложи отпадане и да не се плащат лихви по кредити.

Снимка: БТА

На днешното заседание се гласува Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки , законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Първи доклад пред Народното събрание представиха от Комисията по правни въпроси. В пленарна зала бяха представени решенията от вчерашната среща.

Доклад представиха на Комисията по труда и социалната политика. На заседание с министъра на труда и социалната политика. Целта на законопроекта е да уреди социалните мерки за предпазване, преодоляване и запазване на населението от разпространение и зараза на населението на COVID-19. Предвидени са специални мерки за работодателите, за да се ограничи събирането на голям брой хора при извънредно положение.

От Комисията за сигурност и обществен ред разказаха за мерките, които са обсъдени на заседанието от 17 март за извънредното положение в страната. Настоящият законопроект има за цел да уреди извънредните мерки на територията на България за преодоляване на последиците от заразата с вируса от 13 март до прекратяване на извънредното положение. Предвиждат се промени в редица нормативни актове.

Снимка: БТА

Комисията по здравеопазване също представи своя доклад за мерките за извънредното положение у нас. Предлаганите разпоредби предлагат промени в различни нормативни актове и са свързани с осигуряване на навременна защита на гражданите от разпространението и ограничаване на социални, икономически и финансови последици.

Повечето депутати днес са с маски в пленарната зала. Лъчезар Иванов /ГЕРБ/ призова всички народни представители да сложат маски, за да се предпазват един друг, както и да се обмисли премахване на биометричните показатели при гласуване в ситуацията на епидемия. Ще го обсъдим на Председателски съвет, обяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева относно предложението, свързано със системата за гласуване в парламента с пръстови отпечатъци.