Със заповеди на министър-председателя Стефан Янев са назначени нови четирима заместник областни управители, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.

За заместник областен управител на Област Благоевград е назначен Стоян Христов. Същата длъжност той е заемал и през 2017 г. От 2017 г. досега е бил директор на Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" на Община Гоце Делчев. Преди това близо седем години е бил служител в общинската администрация на Благоевград. Юридическото си образование е получил в СУ "Св.Климент Охридски".

Илия Илиев е назначен за заместник областен управител на Област Видин. В периода 1997 г. - 1999 г. е бил заместник кмет по икономически въпроси на Община Видин. След това работи в банковата сфера. Висшето си икономическо образование е завършил в Стопанската академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов.

За заместник областен управител на Област Монтана е назначен Кирил Делев. В периода 2011 г. - 2014 г. е бил зам.-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, работил е също в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Монтана. Притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Ветеринарна медицина" от ВИЗВМ - гр. Стара Загора.

Андрей Кадишев е назначен за заместник областен управител на Област Смолян. В периода 2017 г. - 2019 г. е заемал поста общински съветник в Община Баните. Работил е също в НЕК ЕАД "Предприятие ВЕЦ" - гр. София. Висшето си образование е завършил в Техническия университет във Варна.