Зеленият преход е голямо предизвикателство, но има и прекрасни възможности. Заедно работим по идеята за прехода. Това са нови възможности и инвестиции, но и ново начало за целия регион, включително и България. А страната е на предна линия в Централна и Източна Европа. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия с ресор "Междуинституционални отношения и перспективи" Марош Шефчович във видеоинтервю по време на първия панел от втория ден на най-мащабния регионален форум за Зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден - Green Week 2023.

Неочаквано въпросите към него бяха зададени лично от евродепутата и дългогодишен президент на ПЕС Сергей Станишев.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Фокусът във втория ден от Green Week 2023 е върху финансирането на зелената трансформация в Централна и Източна Европа, екологичните, социалните и корпоративните управленчески способи и кръговата икономика, както и ускоряването на иновациите и бъдещето на изкуствения интелект и Disruptive технологиите. 

Сергей Станишев: Как, според вас, ще се променят икономиките вследствие на Зеления преход, особено в страните от Централна и Източна Европа?

Марош Шефчович: Благодаря и добър ден на всички в България. Виждам, че залата е пълна. Току-що чух и част от обсъжданията в първия панел. Дискусията е отлична. Зеленият преход действително е голямо предизвикателство, защото от една страна то е факт, но от друга - има прекрасни възможности. Заедно работим по идеята за прехода. Това са нови възможности, възможности за нови инвестиции и ново начало за целия регион и България. В рамките на ЕС трябва да видим как да преминем от икономика, която е свързана с миналото и как да я развием така, че да стане нова. Като се огледаме между държавите-членки на ЕС първото, което виждаме е, че се забелязва една нова екосистема- разработваме батерии, акумулатори, термопомпи, съхранение на водород, полупроводници. Има огромни възможности и всяка ще ни даде опции, ако я приложим добре, да се запазят работни места и да се развие този нов отрасъл в световната икономика. Освен това тази нова верига на доставки и нови отрасли ще засегнат всеки елемент от икономиката. Тоест предстои преход навсякъде. Не говоря само за новите производства - на батерии и водород, но говоря и за старите енергоемки производства, като това на стомана. Те също ще преминат през това много важно преобразуване и то не за друго, а защото цените на енергията стават много високи в Европа и компаниите ще търсят нови източници.

Снимка: Иван Коловос

Другото, което е много важно - как хората ще намерят своето място в този преход? Отговорът е - нови работни места. Европа има един уникален социален модел, насочен към икономика с висока стойност. И в нея са необходими хора с много висока квалификация и умения. В Европа, когато говорим за Алианса за батериите, изчисляваме, че до 2025 г. този отрасъл ще има нужда от 800 000 висококвалифицирани работници. Но те трябва да бъдат обучени. Тоест трябва да се нагоди и образованието, и професионалното обучение към новите предизвикателства. Виждаме нови процедури на производство, преходът ще важи за всички промишлени отрасли, никой няма да бъде извън него.

Сергей Станишев: Вие подчертахте, че политиките за зеления преход в ЕС са политики, които се разпростират навсякъде. Ние в София и днес, и утре ще говорим не само за енергетиката, но и за селското стопанство, за иновациите и новите технологии. Вчера имахме интересен доклад на Европейския съвет по външна политика, цитиран от Иван Кръстев, в който се казва, че хората имат много ясни страхове за зеления преход и те са свързани с по-високи цени на енергията и т.н., но имат и надежди и очаквания. Така че, как мислите, че посланието за зеления преход достига до обществото? И по-конкретно смятате ли, че обществата в Централна и Източна Европа и тези в Западна Европа гледат на зеления преход различно?

Снимка: Иван Коловос

Марош Шефчович: Когато говорим по тези въпроси, винаги слушаме много интересни оратори. Иван Кръстев е един от най-влиятелните учени в тази сфера. Но разбира се зависи какви въпроси задавате и в каква рамка се представят подобни оратори. Бившият губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер винаги ми казва - "Вие правите едни и същи грешки, говорите за въглероден двуокис и преход, но трябва да говорите с хората за техните страхове, да им кажете какво ще стане с природата, как ще се отрази върху децата всичко това и върху всичко около нас". Трябва да се стигне до нивото на хората и това, което те преживяват в своето ежедневние. В Европа трябва да се поучим от това. Ние сме технократи, но трябва да слезем до нивото на ясните и обозрими проблеми от ежедневието. Въпросът е много сложен. Политически, икономически и социално в Европа икономиката не успя да се възстанови след пандемията и веднага бе засегната от нахлуването на Русия в Украйна с драматично влияние върху енергетиката и цените на енергията и отрицателното влияние върху всички наши промишлени отрасли.

Според "Евробарометър", когато попитаме хората какво мислят за промяната в климата - повече от 90 на сто казват "сериозен проблем". Тоест те разбират, че промяната в климата - горещите вълни, бурите, замърсяването на въздуха, наводненията, са много вредни за планетата, но по-конкретно за децата и тяхното здраве. Особено младите хора са много по-чувствителни на тази тема от поколението на средна възраст. Мисля обаче, че не правим достатъчно. Трябва да обясним каква ще е социалната закрила и какво можем да направим, за да подпомогнем регионите, в които се преминава от добив на въглища към нови производства. Хората трябва да знаят, че зеленият преход няма да подмине никого. Всички ще бъдат засегнати, защото се движим в такава посока. Но социалните дейности в Европа по традиция подкрепят хората и това трябва много ясно да бъде подчертано в тези времена и нашите политики. Доскоро това беше привилегия само на ЕС и европейските политици. И когато става дума за подкрепа от страна на обществото и мнението му за политиките за климата, ние имаме много повече подкрепа от САЩ и Китай. Но за да я запазим, ние трябва да покажем на гражданите какво ги очаква и че не трябва да се страхуват от зеления преход.

Снимка: Скрийншот/You Tube

Сергей Станишев: Абсолютно сте прав, тези промени се виждат навсякъде. Тази зима в София нямаше зима - беше около 15 градуса. След това нямаше и пролет - беше много студено, по-студено от Брюксел. Има и друг елемент, който ще увеличи подкрепата за обществото за зеления преход, а именно като покажем видими и ясни проекти, ясни резултати, нови перспективи за работни места. Така че може ли да цитирате такива зелени проекти на ЕС, които ще променят нашия регион и ще му помогнат да се преобразува и да стане по-конкурентноспособен?

Марош Шефчович: Аз имам лични ясни спомени от Силезия в Полша. Скочих точно в най-разгорещения дебат за плановете какво да се прави с промишлеността в региона. И когато бях в района на Лужица проведохме обсъждане с премиера на германската провинция Бранденбург Дитмар Войдке, така че едно и също се говори навсякъде. Хората се страхуват за бъдещето си и заетостта си, особено тези, които работят във въглищните мини. В тези райони това е семейна традиция и хората много се гордеят. Така че в бъдеще, когато няма да имаме нужда от толкова големи количества въглища, зеленият преход трябва да разкрие нови възможности за заетост.

Местните представители ми казаха, че младите хора напускат района, оплакват се, че страдат от респираторни заболявания, че няма инвеститори. Не искаме нашите градове и села да се опразнят и да няма кой да обработва земята, ми казаха още те. И действително така стигаме до извода, че всички държави-членки в ЕС трябва да обединим усилията си, за да покажем какви са основните проекти за регионите. И Бургенланд и Силезия се ориентират към широкомащабно производство на батерии. Това са големи проекти в икономиката и има недостиг на работници. Това е моето послание - има огромна необходимост от хора за тези нови проекти и производства. И така трябва да се гледа на регионите от Централна и Източна Европа, вие сте в много по-добро положение, отколкото се говори и мисли.

Когато става дума за българския план за възстановяване и развитие - 3 милиарда евро са отделени за енергийна ефективност, използване на възобновяема енергия и съоръжения за съхранението й. Така че това е най-важното по отношение на зеления преход. Ако погледнем по-далеч, не само България, Унгария в момента е държавата, която произвежда най-много батерии в Европа. Те създадоха огромни заводи. Полша е много близо до Унгария в това отношение и те имат с огромни възможности за рециклиране. Също така осигуряват инвестиции в сферата на полупроводниците. Тоест тези икономики се превръщат в много важни центрове на производства. Голямо впечатление ми направи и проектът в България ANRAV на "Девня цимент" (част от германската група Heidelberg Materials), който цели да улавя 95% от въглеродните емисии, който не е лесен за финансиране. Той не беше финансиран от структурни фондове, намериха се възможности в конкуренцията, в използването на научно-изследователския потенциал. Но така или иначе циментовото производство успява да улови въглеродния двуокис от производството и тези количества да бъдат съхранявани на дъното на морето. В Централна и Източна Европа това са иновативни проекти и всички печелим. Така че поздравления, България определено е на предна линия в Централна и Източна Европа.

Сергей Станишев: Може ли да кажете няколко думи за предимствата на Алианса за батерии и как България може да се включи по-добре в него, за да се възползва от тях. Както и да кажете няколко думи за социалния модел в Европа. Защото всички ние прекрасно разбираме, че без обществена подкрепа зеленият преход няма да успее, именно затова ЕК и ЕС подчертават, че е необходим справедлив преход, как може да го постигнем?

Снимка: Иван Коловос

Марош Шефчович: Алиансът за батериите беше нещо като експеримент за Европа. Проектът за енергиен съюз, за енергийни стратегии, за който отговарях, беше много на място и той помогна за ускоряване на процесите, като по този начин България успя да се справи с тежък период по отношение на енергетиката - тежки условия с големи предизвикателства. Мобилността занапред ще бъде с електромобили и затова са необходими съответните технологии, а автомобилната индустрия в Европа трябва да се справи. Разбира се, производството на батерии в Европа трябваше да стартира от нула. Извличането на суровините, производството на батериите, рециклирането им - 800 производства от различни държави се включват в този алианс и така се изгражда веригата за създаване на добавена стойност

Нашето голямо предимство е единният вътрешен пазар. Възможностите в Европа вече са налице и батериите имат свой цифров паспорт, а въглеродният отпечатък ще бъде включен в тези паспорти, което ще даде конкурентна устойчивост на тези продукти в Европа. Така ще бъдем с едни гърди напред пред конкурентите ни. Нашата конкурентноспособност е важна, но този отрасъл не съществуваше доскоро и го създадохме с проекти. Благодарение на сътрудничеството ни по конкретни схеми на стойност 60 млрд. евро се създадоха много нови мощности. Успяхме да постигнем две цели - дадохме пример за подражание на останалите и се справихме с тежката конкуренция, особено на САЩ, където субсидирането е безпрецедентно. Конкуренцията на Китай е голяма, защото там се използват държавни средства за производството на тези продукти. Всички ние работим в една посока, искаме нашата промишленост да бъде силна, развита и конкурентноспособна.

Относно социалните измерение - в България имате три региона, в които трябва да се обърне особено внимание по време на този тежък преход - Стара Загора, Кюстендил и Перник. За държавите в Централна и Източна Европа е важно да се знае как най-добре да се оползотворява подкрепата, която ЕС може да осигури. Трябва да има "желязна" система, а министърът да следи как се изпълняват плановете, колко средства са предвидени и колко са усвоени. Правилото за това е, че три години след приключване на програмата трябва да са приключили проектите, и затова е важно да се следи как се изпълняват те и колко европейски средства не са усвоени в държавите.

Снимка: Иван Коловос

ЕС предлага много възможности за помощ на държавите, така че е възможно да се модернизират държавите и да се инвестира в хората, за да бъдат подготвени. Трябва да сме готови да покажем, че това, което се харчи, е за трансформация на икономиката и за модернизацията на Европа.


Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с Електрохолд, Евроинс, Еврохолд, ПроКредит Банк, Visa, Главболгарстрой Холдинг, Enery, Геотехмин, GCR, ОББ, Артекс Инженеринг АД, Телелинк Бизнес Сървисис, ТоталЕнерджис EП България, Compass Cargo Airlines, Девня Цимент АД с проект ANRAV, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, European Investment Bank, Platform Brown to Green, ТЕЦ "Бобов дол", Енергео, Българска банка за развитие, Електроенергиен системен оператор, Булгартрансгаз, Керхер, ENplus®, Булатом - Сдружение, Солвей Соди АД, Институт "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE), DEVIN, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори" (БФИЕК), Kaufland, БМФ Порт Бургас АД, Smart Energy Trade, ПИМК ООД, Чериът Моторс АД, Tumba Solutions.

Green Week 2023 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Еconomic.bg, ESGnews.bg, Euronews.