Заместник-министърът на финансите Даниела Добрева е освободена от длъжност със заповед на служебния министър-председател Гълъб Донев, считано от понеделник, 7 ноември. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Тя бе назначена на поста от Донев в началото на август. Причините за това решение не се съобщават.

Една от основните дирекции, за които е отговаряла Добрева, е тази за управлението на държавния дълг. В последните дни на октомври на два пъти не успя опитът на МФ да пласира емисии ДЦК на вътрешния пазар. Интересът към дълговите книжа на българския пазар спада, защото купувачите - търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове искат по-висока доходност.   

Според сайта на министерството на финансите Даниела Добрева е завършила Математическа гимназия "Константин Величков"в Пазарджик, а през 2007 г. придобива магистърска степен по икономика, специалност "Счетоводство и контрол", от Университета за национално и световно стопанство.

От 2020 г. до август 2022 г. Даниела Добрева е съветник към кабинета на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно" в Българската народна банка (БНБ). Преди това заема последователно позициите началник на отдел "Касови потоци на бюджета", изпълняващ длъжността директор на дирекция "Прогнози и управление на касовите потоци на държавния бюджет" и директор на дирекция "Фискални услуги" в БНБ, чиито основни отговорности са свързани с организирането и провеждането на аукциони за първично придобиване на ДЦК на вътрешния пазар, корпоративни действия с ДЦК, регистрация, сетълмент и контрол на сделки с ДЦК на вторичния пазар, информационно обслужване на държавния бюджет, контрол върху обезпеченията на наличностите по обслужваните от банките сметки на бюджетни организации и др.

В периода 2010 - 2017 г. Даниела Добрева е началник на отдел "Парична и банкова статистика" в дирекция "Статистика" на БНБ, а от 2007 г. до 2009 г. - експерт в същата дирекция, като сферите на компетенции касаят съставянето на паричната и лихвената статистика на банковия сектор, дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция, финансовата статистика на небанковите финансови институции, финансовите сметки на сектор "Държавно управление" и др.

В Министерството на финансите Добрева е осъществявала оперативното ръководство и координация на дейността на следните дирекции:

"Регулация на финансовите пазари";

"Държавни помощи и реален сектор";

"Държавен дълг";

"Международни финансови институции".