Извънредното заседание на Столичния общински съвет приключи до обяд, след като общинските съветници приеха всички точки в дневния ред. Началото обаче започна със скандал заради политическа декларация в подкрепа на Украйна по примера на депутатите от Народното събрание, посветена на двете години от началото на войната.

Тя бе внесена от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и прочетенa от Веселин Калановски. Съветникът посочи, че България е убежище за хиляди бежанци от Украйна. В столицата на България ще следваме тази линия на ценности, пише в документа.

 По време на четенето общинските съветници на БСП-София напуснаха залата на местния парламент.

Диана Тонова обясни, че СОС е в извънредно заседание с конкретна цел и не бива да се обременява заседанията на градския парламент с политически декларации. Ако се взривяваме с политически декларации, работата на СОС няма да върви и тогава няма кого да обвинявате. Нека се уважаваме взаимно, защото надали не сте си давали сметка, че една такава декларация ще взриви залата", обърна се Тонова към общинския съветник от ПП-ДБ-Спаси София.

След като я изчете и след направените забележки на Тонова, "червените" общинари се върнаха в залата на СОС.

Дадоха на районните кметове програмата за саниране

Без дебати градският парламент прие решението за кандидатстване по програмата за саниране на жилищни сгради в София. Докладът беше внесен от кмета на София Васил Терзиев относно участие на районните администрации в проекти по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" и беше приет с 50 гласа "за".

Ако днес не беше взето това решение, нямаше да можем да кандидатстваме с нито един блок, заяви по повод приемането на доклада за санирането общинският съветник Бойко Димитров от "Продължаваме промяната - Демократична България" ("Спаси София") на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

По думите му с приемането на този доклад се дава възможност на районните администрации да подадат документите на етажните собствености за кандидатстване по втория етап на програмата за саниране. Това е този етап, в който вече има 20 % самоучастие на живущите в дадената етажна собственост, обясни Димитров.

Той посочи, че срокът изтича на 29 февруари и затова е трябвало днес да се гласува докладът. Димитров каза, че документацията от отделната етажна собственост вече е в районната администрация и остава на база това на решение да бъдат официално заведени документите.

Общинският съветник обясни, че дивидентите от това решение са, че още нови блокове в София ще могат да бъдат обновени, да се намалят разходите им за отопление и да се възстановят, и другите системи вътре в блоковете. По думите му бройката на санираните блокове зависи от разполагаемия ресурс, който на национално ниво е около 280 милиона лева, каза Димитров и допълни, че предстои класиране и след като излезе то, ще може да се говори за конкретна бройка.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, която т.нар. Югозападен район за планиране (Област София, Софийска област, Област Кюстендил, Област Благоевград и Област Перник) може да получи, е в размер на 47 078 400 лв. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездно финансиране. Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/блоксекция е 50 000 лв., а максималният - 9,5 млн. лв.

Вторият доклад, който общинските съветници приеха с 54 "за" и един "въздържал се", ле на зам.-кметовете Надежда Бобчева и Никола Барбутов относно кандидатстване на Столичната община по програма "Околна среда" за отпускане на средства за инвестиции в техническото подобряване на системата на Зоологическата градина.

Третият доклад, вписан в дневния ред и приет с 58 гласа "за", е отново на зам.-кмета с направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" Никола Барбутов за това Столичната община да има възможност да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма "Техническа помощ".

Общински съветници обясниха, че е било много важно тези доклади да бъдат приети, защото сроковете им за участие изтичат.