По предложение на изпълняващия длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов депутатите включиха в дневния си ред и разглеждат като първа точка проект на решение за уреждане на последиците от решението на Конституционния съд във връзка с избора на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Проекторешението предвижда бившият председател Иван Иванов на КЕВР да продължи да изпълнява функциите на председател на енергийния регулатор до встъпването в длъжност на нов ръководител.

Вчера парламентарната Комисия по енергетика прие бившият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов да изпълнява функциите на председател на КЕВР до избирането на нов председател.

Предложението бе направено от Ива Митева от парламентарната група на "Има такъв народ" в Проект на решение за уреждане на последиците от решението на Конституционния съд, в което съдът обяви изборът на Станислав Тодоров за председател на КЕВР за противоконституционно.

Предложението бе прието с 10 "за", 8 "въздържали се" и без нито един против.

Председателят на парламентарната енергийна комисия Радослав Рибарски призна, че за нова процедура за избор на председател на КЕВР настоящият парламент вероятно няма да има достатъчно време.

ГЕРБ и ДПС настоявах поста да поеме бившия председател Иван Иванов, тъй като това може да стане значително по-бързо.

От регулатора вече призоваха за бързо решение на проблема с председателския пост.

В противен случай няма да могат да се вземат важни решения за цената на природния газ за август, както и такива свързани с пускането в експлоатация на газовата връзка с Гърция.

До предложението се стигна след като Конституционният съд определи за нищожен избора на досегашния ръководител на енергийния регулатор Станислав Тодоров.

Въпреки че Иван Иванов може да стане отново председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съществува хипотеза той да не може пълноценно да изпълнява функциите си и то в ситуация, когато може да няма и парламент, който да реши институционалната криза в КЕВР. Това каза членът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Александър Йорданов по време на изслушване в парламентарната Комисия по енергетика. По думите му този риск трябва да се вземе предвид и предотврати, защото е и възможен, и вероятен.