Реалните разходи на “Дондуков” 1 за половин година са 51 491 833 лв. при предвидена от парламента издръжка за 12 месеца от 77 750 000 лв, съобщава в. "Труд". В същото време МС е успял за половин година да събере едва 19% от предвидените в закона за бюджета приходи.

Според плановете на финансовия министър Симеон Дянков, одобрени от депутатите, администрацията на премиера Бойко Борисов е трябвало да изкара 30 000 000 лв. през годината, но до 30 юни т.г. отчита едва 5 682 034 лв. постъпления.

Тези резултати идват въпреки че кабинетът намали частично персонала си, с общи съкращения на “Дондуков” 1 и в областните управи от 9,4%. Причината е  “Майкрософт”. През годината изтекоха част от лицензите на компютрите в държавната администрация и правителството извади 12 711 045 лева. Тъй като парите не бяха предвидени предварително, бюджетът на МС трябваше да бъде актуализиран - в противен случай чиновниците или трябваше да минат на софтуер със свободен код, или да спрат работа.

За да се компенсира този непредвиден разход, държавната субсидия за МС вече е набъбнала с 11 029 872 лв. на 88 779 872 лв. Въпреки това реалните разходи за първите 6 месеца отново са големи - 57% от актуализирания бюджет, т. е. вероятно ще се наложи до края на годината портфейлът на кабинета отново да се напълни с държавни пари.

Има обаче още непредвидени разходи. Областните управи са изхарчили 9 705 456 лв. от предвидените 16 367 517 лв. Преразходът е в две направления. Едното е при парите за обезщетения по закона за репресираните. Губернаторите вече са раздали 2 103 471 лв., а за цялата година държавата е предвидила за това перо едва 2 004 528 лв., и то в актуализирания бюджет на МС.

За половин година областните администрации вече са надвишили и бюджета, отпуснат за поддръжка на граничните пунктове - 1 597 396 лв. от общо предвидени 1 189 862 лв.

От бюджета на МС се издържа и Централната избирателна комисия, която функционира дори когато не организира провеждането на избори. За първата половина на годината старият състав на ЦИК е глътнал 123 673 лева за текуща издръжка.

Болница “Лозенец”, по-известна като Правителствена, пък харчи малко повече от предвиденото и отива към лек преразход - според закона за бюджет 2011 тя трябва да получи 12,2 млн. лв., а по-късно правителството е коригирало сумата на 15,6 млн. лв. издръжка. За 6 месеца болницата е усвоила 8,6 млн. лв. - повече от половината пари, и вероятно ще трябва да бъде дофинансирана.

Правителствените почивни бази и резиденции засега изпълняват строго бюджета си, като дори имат резерв от около 600 000 лв. за капиталови разходи. Те обаче бързо ще се стопят, защото вървят процедури по възлагане на големи ремонти в резиденция “Евксиноград”. Персоналът на базите се е увеличил от 370 на 430 души от март до юни т. г., но главно заради сезонните работници по морето.

Правителството е заложило в бюджета за тази година 13 750 000 лв. постъпления от продажби на нефинансови активи. Тук влизат всички сделки с недвижима собственост на МС и на областните управи. До 30 юни т. г. обаче са продадени активи само за 2 526 552 лв. Зациклят и приходите от частна държавна собственост (наемите от имоти), както и постъпленията от резиденциите и почивните бази. При планирани 15 250 000 лв. приходи за първото полугодие са отчетени едва 4 325 593 лв.
Същевременно областните управи имат едва 10 303 лв. приходи от глоби. Трябва да се приспаднат и внесените от МС ДДС и други данъци за 1 822 766 лв..