Без дебат Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания. Целта бе да се преодолеят последствията от забавянето от нормативно определения тримесечен срок за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК. Проблемът е особено остър в момента, тъй като много експертизи бяха отсрочени през пандемията и сега в комисиите има огромно струпване на хора, които чакат преосвидетелстване. Има случаи на забавяне от над 1 г.

Промените предвиждат хората с увреждания,  които са с изтекло решение на ТЕЛК и са подали заявление за преосвидетелстване, да имат достъп до полагащата им се месечна и целева финансова подкрепа за периода до произнасянето на органите на медицинската експертиза. Започнатите и неприключили производства до влизането на закона в сила, както и тези, които са започнати, но не са приключили до 4 месеца от влизането на закона в сила, се довършват по новия закон, но без да се вземат предвид сроковете. 

Хората с увреждания вече няма да бъдат държани за отговорни за забавено преосвидетелстване от ТЕЛК  РЗИ ще уведомява хората най-късно до 4 месеца преди изтичането на експертизата им, че трябва да подадат заявление за преосвидетелстване. Ако ТЕЛК не се произнесат в рамките на три месеца, това ще се счита за забавяне и ще се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение. Ако новото решение е за по-ниска степен на неработоспособност, хората няма да връщат пари.

Ако "Държавен вестник" публикува веднага приетите от НС законодателни промени, те могат да станат факт до края на седмицата. Оттам нататък регионалните здравни инспекции имат 14 дни да изпратят служебно информацията за всички забавени към момента експертизи, за да се възстановят правата на хората. Време това да стане още от следващия месец за всички хора, може и да няма, защото НОИ подготвя ведомостите за плащанията до 25-о число на месеца.